Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ στο πλαίσιο της ημερίδας «Μία Δεκαετία Φαρμάκου» και στην ενότητα των «Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας & Φαρμάκου» παρουσίασε τη δεκαετή πρόοδο του φορέα, που έχει μετασχηματίσει ψηφιακά τον τομέα της υγείας.

Αναφέρθηκε στην αξία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και στην καθολική του πλέον χρήση, στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, στα συνεχώς αναπτυσσόμενα Μητρώα Νόσων, στην υπηρεσία εμβολιασμών κατά της COVID-19, στο μητρώο οροθετικών ασθενών, στο μητρώο παιδικού εμβολιασμού, στην υπηρεσία Άυλης Συνταγογράφησης και στην πρόοδο χρήσης της από την έναρξή της μέχρι σήμερα, καθώς και στην κινητή εφαρμογή του MyHealthApp, επισημαίνοντας πως η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει άλματα προόδου στο συγκεκριμένο τομέα.

Παρουσίασε τα έργα στα οποία συμμετέχει ο φορέας ως αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού υγείας με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος RRF: του Health Cloud, του Ψηφιακού Αποθετηρίου Υγείας, του Εθνικού Φακέλου Υγείας, του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης των Απεικονιστικών Εξετάσεων, της Λειτουργικής Αναβάθμισης των Νοσοκομείων. Έργα τα οποία στοχεύουν στην ολοκλήρωση ενός εθνικού πλαισίου ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας αξιοποιώντας το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και συμβάλλοντας στην πλήρη καταγραφή και διάθεση των δεδομένων υγείας των πολιτών προς τους αρμόδιους υγειονομικούς, αλλά κυρίως διαμορφώνοντας έναν πλήρη ιατρικό φάκελο για τους πολίτες.

Παρουσίασε τη συστηματική αξιοποίηση ενός σημαντικού πλούτου δεδομένων από τη χρήση της βαθμίδας επιχειρηματικής ευφυίας της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, αναφέροντας πως ο φορέας παράγει συστηματικά και διαθέτει δεδομένα προς όλους τους επιτελικούς φορείς που σχετίζονται με τη συνταγογράφηση και το φάρμακο.

Επίσης, αναφέρθηκε στην εντατική εργασία του φορέα στο σκέλος της ευρωπαϊκής συνεργασίας της χώρας μας για την ανάπτυξη των διασυνοριακών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας με την ΗΔΙΚΑ να έχει τον κύριο ρόλο ως σημείο «Διεπαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία».

Επεσήμανε πως ακόμη δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχει καθοριστεί το σετ των δεδομένων που χαρακτηρίζονται ως «Ανοικτά Δεδομένα» για το φάρμακο και την υγεία, κάτι το οποίο δεν αποτελεί βεβαία αρμοδιότητα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Παρόλα αυτά τόνισε πως ο φορέας έχει και την τεχνογνωσία και την τεχνολογική επάρκεια για να αναπτύξει μια τέτοια πύλη δεδομένων προς όφελος του οικοσυστήματος. Μάλιστα, όπως ενδεικτικά ανέφερε «Η ΗΔΙΚΑ είναι εδώ για να αναπτύξει άμεσα ό,τι απαιτηθεί από το Υπουργείο Υγείας και πιστεύω πως μέσα σε αυτή τη χρονιά θα ολοκληρωθεί η διάθεση αυτών των δεδομένων, αρκεί να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες θεσμικές προϋποθέσεις και η τήρηση των αρχών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων».

Η κυρία Τσούμα αναφέρθηκε στην εντατική και καρποφόρα συνεργασία του φορέα με τους υπόλοιπους φορείς  γεγονός το οποίο αποτέλεσε και στοιχείο της επιτυχίας στα έργα των τελευταίων ετών. Στην καταληκτική της αναφορά τόνισε πως η ΗΔΙΚΑ ΑΕ αποτελεί τον εθνικό πυλώνα στον τομέα της υγείας και η αξία της αναγνωρίζεται πλέον από όλους.