Το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει την παροχή προληπτικών υπηρεσιών δημόσιας υγείας σε ευάλωτους και κοινωνικά αποκλεισμένους πληθυσμούς σε συνεργασία με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία για Όλους» που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εξετάσεις στους Κρατούμενους του Καταστήματος Αγίου Στεφάνου Πατρών (στις 28 και 29.01.2023), σε συνολικά 130 κρατούμενους οι οποίοι υποβλήθηκαν σε: καρδιολογικό έλεγχο με τη χρήση καρδιογράφου και φορητού υπερηχογράφου (26 άτομα), πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο (40 άτομα), ενδοκρινολογικό έλεγχο με τη χρήση φορητού υπερηχογράφου (11 άτομα), πνευμονολογικό έλεγχο και σπιρομέτρηση (31 άτομα),  ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο άνω-κάτω κοιλίας (22 άτομα).

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος πραγματοποιήθηκε παιδιατρική κλινική εξέταση και εμβολιασμός 70 παιδιών Ρομά: στον Δήμο Αχαρνών στις 21.01.2023 (για συνολικά 45 παιδιά) και στον Δήμο Καλαμών στις 3 και 4.02.2023 (για συνολικά 25 παιδιά).