Για συρρίκνωση και υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στην κοινότητα, κάνουν λόγο με ανακοίνωσή τους  οι παιδοψυχίατροι με αφορμή την απόφαση της 2ης ΥΠε για τη μεταφορά του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του ΓΝ  Πειραιά Τζάνειο, στο ΓΝ Δυτικής Αττικής, «Η Αγία Βαρβάρα». Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της η ΠΕΕ – ΕΝΩΨΥΠΕ αναφέρει τα εξής: «Την εποχή που οι ανάγκες για υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας παιδιών και εφήβων αυξάνονται δραματικά και αγγίζουν το 25% του εν λόγω πληθυσμού, η απόφαση αυτή οδηγεί στην ουσία σε σύμπτυξη δύο Τμημάτων Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου, και συνεπώς σε συρρίκνωση και υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στην κοινότητα, καθώς:

  1. Ο προβλεπόμενος συνολικός αριθμός κλινών νοσηλείας για παιδιά και εφήβους μέχρι 18 ετών, από 20 θα μειωθούν σε 15.
  2. Κατά παράβαση των διεθνών προδιαγραφών θα καταργηθεί ο ηλικιακός διαχωρισμός των νοσηλευομένων, με συνεπαγόμενους κινδύνους για τους ασθενείς και αδιέξοδα στην εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
  3. Το Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγ. Βαρβάρα» δε διαθέτει παιδιατρικές υπηρεσίες για την απαραίτητη 24ωρη κάλυψη των οξέων και χρονίων οργανικών προβλημάτων των νοσηλευομένων παιδοψυχιατρικών ασθενών.

4.Καταργείται ένα Παιδοψυχιατρικό Τμήμα στο Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», το οποίο έχει αναπτύξει πλήρως τις λειτουργίες του (νοσηλευτική μονάδα, ΤΕΠ, εξωτερικά ιατρεία, διασυνδετική – συμβουλευτική παιδοψυχιατρική, εισαγγελικές παραγγελίες, πραγματογνωμοσύνες).

  1. Η λογική της λειτουργίας παιδοψυχιατρικών κλινικών εκτός των γενικών νοσοκομείων παραπέμπει σε ιδρυματικού τύπου λογικές, και αυτό αντιβαίνει τις βασικές κατευθύνσεις της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και της κοινοτικής ψυχιατρικής, όπως προβλέφθηκαν από τον νόμο 2716/1999.

6.Το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», έχοντας αναπτύξει πλήρως τις λειτουργίες που προβλέπονται για άσκηση στην ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής, έχει αξιολογηθεί ως κατάλληλο να χορηγεί πλήρη ειδικότητα. Με τη μεταφορά του στο Γ.Ν.Δ.Α. «Αγ. Βαρβάρα», θα απωλέσει τη λειτουργία της Διασυνδετικής, και συνεπώς θα υποβαθμιστεί και θα εκπέσει σε Εκπαιδευτικό Κέντρο για μερική άσκηση στην ειδικότητα.

Το καθένα από τα παραπάνω σημεία που εκθέτουμε, σηματοδοτεί υποβάθμιση των υπηρεσιών, και το σύνολό τους μια ακατανόητη από την άποψη αυτή απόφαση του ΥΥ, ακόμη και αν υπαγορεύεται από οικονομικούς ή άλλους πολιτικούς λόγους. Αποτυπώνει τέλος μια αντίφαση και ασυνέπεια στις εκφρασμένες πολιτικές προθέσεις, δεδομένου ότι η αναβάθμιση και η ανάπτυξη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους προαγγέλλονταν ως προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας. Η ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ προτείνει:

Την άμεση ανάκληση της απόφασης μεταφοράς του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» στο ΓΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα».

Το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» να υποστηριχθεί από την Πολιτεία, ώστε να αναπτύσσεται και να συνεχίζει να αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του σε μια περιοχή με αυξημένες ανάγκες σε δημόσια παιδοψυχιατρική περίθαλψη. Ανάπτυξη του Τμήματος Εφηβικής Ψυχικής Υγείας στο Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα» για εφήβους ηλικίας 14-18 ετών, αφού εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας του, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ανάπτυξη των ιατρικών τμημάτων που είναι απαραίτητα για να πλαισιώσουν τη λειτουργία και την εφημερία του.