Εκπρόσωποι ιατρικών και ερευνητικών εταιρειών  επεσήμαναν την ανάγκη αξιοποίησης των πραγματικών δεδομένων στη χώρα μας έτσι ώστε να αποτυπώνονται ξεκάθαρα οι ανάγκες του συστήματος υγείας και να παίρνονται οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις, συζητώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου “Μια 10ετία Φαρμάκου”. Tην εν λόγω ενότητα συντόνισε ο Πάνος Σταφυλάς, Επιστημονικός Διευθυντής  HealThink. Στην εισαγωγή του ο κ. Σταφυλάς αναφέρθηκε στο ρόλο της ιατρικής κοινότητας και των  επαγγελματιών υγείας στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, χαρακτηρίζοντας τους ως τον  4ο πυλώνα μαζί με το κράτος, τη φαρμακοβιομηχανία και τους ασθενείς. Ενώ έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα με το έργο του Υπουργείου, της ΗΔΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ  εξακολουθούν να υπάρχουν  κάποια προβλήματα που έχουν τονιστεί αρκετές φορές όπως οι απομονωμένες νησίδες δεδομένων, η ποιότητα των δεδομένων, η πληρότητα δεδομένων  και κυριότερα η προσβασιμότητα στα δεδομένα που αποτελεί και θέμα διαφάνειας. Τέλος ένα άλλο κομμάτι αφορά στη συμμετοχή και ενεργό δράση των επιστημονικών εταιρειών σε ερευνητικά έργα.

Μέσα από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αναδείχθηκαν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της ιατρικής κοινότητας όπως η ανάγκη της προτυποποίησης των δεδομένων, η εκπαίδευση, η ψηφιακή εγγραματοσύνη των ιατρών και επαγγελματιών υγείας στα RWE & RWD ,  η ανάγκη για  διαλειτουργικότητα των διαφορων εφαρμογών ετσι ώστε να μην απαιτούνται  πολλαπλές εισαγωγές δεδομένων από τους ιατρούς, και τέλος η ενεργός συμμετοχή των επιστημονικών εταιρειών και η συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο για όλα τα έργα ψηφιακής υγείας που προκηρύσσονται μέσα από έναν θεσμικό ρόλο στο ΚΕΣΥ.

Συμμετέχοντες:

  • Ελευθέριος Θηραίος

Γεν. Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ – Κέντρο Υγείας Βάρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε., Γ.Γ Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

  • Παναγιώτα Μήτρου

Αναπλ. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών, Υπουργείο Υγείας

  • Ευαγγελία Κοράκη

Πρόεδρος Συλλόγου Επιχειρήσεων Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών Ελλάδας – HACRO

  • Ζένια Σαριδάκη-Ζώρα

Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Παθολόγος Ογκολόγος, Μέλος της Women4Oncology

  • Ιωάννης Κανακάκης

Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

  • Δημήτριος Καρανάσιος

Πρόεδρος Εταιρείας Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ