Η Pfizer Inc. (NYSE: PFE) ανακοίνωσε πρόσφατα ότι διευρύνει σημαντικά τη δέσμευσή της στο «Σύμφωνο για έναν Υγιέστερο Κόσμο», διαθέτοντας χωρίς κέρδος το πλήρες χαρτοφυλάκιο φαρμάκων και εμβολίων της, για το οποίο κατέχει τα παγκόσμια δικαιώματα, με στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σε 45 χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα.

Το “Σύμφωνο για έναν Υγιέστερο Κόσμο” παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2022 και αποτελεί  μια πρωτοβουλία που εστιάζει στο να μειώσει σημαντικά τις υφιστάμενες ανισότητες στον τομέα της υγείας ανάμεσα σε πολλές χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα και τον υπόλοιπο κόσμο. Αρχικά, αφορούσε στη δέσμευση της Pfizer να παρέχει χωρίς κέρδος όλα τα εντός πατέντας φάρμακα και εμβόλιά της που είναι διαθέσιμα στις ΗΠΑ ή στην ΕΕ, σε 45 χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το φορτίο των νόσων αλλά και τις ανάγκες των ασθενών που δεν καλύπτονται σε αυτές τις χώρες, η Pfizer διευρύνει το «Σύμφωνο για έναν Υγιέστερο Κόσμο» συμπεριλαμβάνοντας και τα εκτός πατέντας προϊόντα, αυξάνοντας τα συνολικά παρεχόμενα προϊόντα από 23 σε περίπου 500.

Το χαρτοφυλάκιο του Συμφώνου πλέον περιλαμβάνει τα φάρμακα και τα εμβόλια που είναι εντός και εκτός πατέντας, τα οποία αντιμετωπίζουν ή προλαμβάνουν αρκετά από τα πιο σημαντικά μεταδοτικά και μη νοσήματα, με τα οποία είναι αντιμέτωπες οι χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα σήμερα. Σε αυτό το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων και εμβολίων συμπεριλαμβάνονται οι χημειοθεραπείες και οι από του στόματος χορηγούμενες θεραπείες καρκίνου, που έχουν τη δυνατότητα δυνητικά να αντιμετωπίσουν σχεδόν ένα εκατομμύριο νέων περιστατικών καρκίνου σε χώρες μέλη του Συμφώνου κάθε χρόνο[1]. Περιλαμβάνει επίσης ευρύ φάσμα αντιβιοτικών που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης νοσηρότητας, θνησιμότητας και κόστους, που σχετίζονται με την αντιμικροβιακή αντοχή (AMR) και στην αποτροπή περίπου 1,5 εκατομμυρίου θανάτων στις χώρες αυτές κάθε χρόνο λόγω βακτηριακών λοιμώξεων σε νοσοκομεία και δημόσιες κλινικές[2]. Καθώς η Pfizer παρουσιάζει νέα φάρμακα και εμβόλια, τα προϊόντα αυτά θα συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Συμφώνου και θα διατίθενται χωρίς κέρδος.

Από την παρουσίασή του τον Μάιο του 2022 μέχρι και σήμερα, το «Σύμφωνο για έναν Υγιέστερο Κόσμο» συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο όσον αφορά τους στόχους του για την επίτευξη παγκόσμιας ισότητας στον τομέα της υγείας, τόσο μέσω της διάθεσης φαρμάκων και εμβολίων, όσο και της ενδυνάμωσης συστημάτων υγείας. Η Ρουάντα ήδη παρέλαβε εννέα φάρμακα και εμβόλια της Pfizer για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μορφών καρκίνων, καθώς και μολυσματικών και φλεγμονωδών νόσων. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας της Ρουάντα, η Pfizer παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση  για να υποστηρίξει την παραλαβή φαρμάκων και εμβολίων και τον Νοέμβριο η Pfizer  στο πλαίσιο της “Ομάδα Παγκόσμιας Υγείας” που έχει δημιουργήσει, ανέπτυξε την πρώτη Ομάδα στη χώρα, για να βοηθήσει με την διερεύνηση δυνατοτήτων για μακροπρόθεσμη βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού με φάρμακα. Eπίσης, είναι σε εξέλιξη συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας του Μαλάουι, της Γκάνα και της Σενεγάλης, καθώς και με πολλά άλλα κράτη μέλη του Συμφώνου για την καλύτερη κατανόηση των υγειονομικών αναγκών κρίσιμης σημασίας και των ευκαιριών για την ενδυνάμωση των συστημάτων υγείας.