Με κύριο στόχο τη μετάδοση σύγχρονης επιστημονικής γνώσης για όλα τα κρίσιμα θέματα που αφορούν την Καρδιαγγειακή Ιατρική, πραγματοποιούνται τα Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας της ΕΚΕ, στη Θεσσαλονίκη, στο διάστημα 16-18 Φεβρουαρίου 2023 (ξενοδοχείο ΜΕΤ). Φέτος σε πέντε αίθουσες πάνω από 1.200 σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία  να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο και να ενημερωθούν για όλες τις νέες εξελίξεις και τεχνολογίες στο πεδίο της Καρδιολογίας.

Οι Ομάδες Εργασίας της ΕΚΕ λειτουργώντας στο πρότυπο των αντίστοιχων ομάδων της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, παρουσιάζουν στοχευμένα και επίκαιρα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά, την αρτηριακή πίεση, την αιμοδυναμική, τις βαλβιδοπάθειες, την καρδιοχειρουργική, τις μυοκαρδιοπάθειες, τη βασική έρευνα, τις κληρονομικές παθήσεις, τις συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων, την πνευμονική υπέρταση την Παιδοκαρδιολογία, την πρόληψη και αποκατάσταση, την ηλεκτροφυσιολογία, την βηματοδότηση, την καρδιά και τον διαβήτη, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, την αορτή και τα περιφερειακά αγγεία, τις απεικονιστικές τεχνικές, την ηχωκαρδιολογία, την καρδιακή ανεπάρκεια, την ογκοκαρδιολογία, την ψηφιακή καρδιολογία.

Ιδιαίτερη έμφαση στις ομιλίες που θα γίνουν φέτος θα δοθεί στην οργάνωση των Ψηφιακών Νοσοκομείων και του ηλεκτρονικού φακέλου των ασθενών, που ήδη εφαρμόζεται και οδηγούν σε ήδη σε Νοσοκομείο δεν χρησιμοποιείται στυλό και χαρτί (paperless).

Οι φορητές, αλλά και εμφυτεύσιμες ψηφιακές συσκευές αρχίζουν να αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για την σύγχρονη ανίχνευση και διάγνωση της κολπικής μαρμαρυγής. Η τηλεπαρακολούθηση καρδιολογικών ασθενών με εμφυτεύσιμες συσκευές οδηγεί στη μείωση των επαναεισαγωγών στα Νοσοκομεία.  Τα προγράμματα τηλεϊατρικής στην παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια αλλάζουν ριζικά τον τρόπο θεραπείας τους. Ήρθε η ώρα της εφαρμογής στα συστήματα υγείας; Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις δυσκολίες πολλών ασθενών στην υιοθέτηση και στη χρήση της τηλεϊατρικής και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ξεπερασθούν αυτές οι δυσκολίες.

Ενδιαφέρουσες διαλέξεις θα δοθούν για την μεταφραστική καρδιαγγειακή έρευνα και κατά πόσο είναι έτοιμη για να αποκτήσει σύντροφο την τεχνητή νοημοσύνη.  Το σήμερα και το αύριο στην Ψηφιακή Καρδιολογία είναι εδώ. Η ψηφιακή υγεία στο προσεχές μέλλον είναι πρόκληση με όλες τις δυνατότητες που δίνουν οι σύγχρονες τεχνικές της μηχανικής μάθησης και της βαθιάς μάθησης, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, όπως και με την ανάγκη κλινικής αξιολόγησης της αξιοπιστίας τους.