«Ακόμη και όταν μια επιχείρηση είναι επιτυχημένη και αναπτύσσεται, πρέπει πάντα να επανεξετάζει και να αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της, με το βλέμμα της στραμμένο στο μέλλον. Τάσεις όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και οι επιδράσεις μίας επιχείρησης στην κοινωνία και στο περιβάλλον, αλλά και οργανωσιακές “δεξιότητες” όπως η προσαρμοστικότητα, η δυνατότητα για καινοτομία και η ευελιξία του επιχειρηματικού μοντέλου, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχία, όχι μόνο σήμερα, αλλά και σε ένα ρευστό και μεταβαλλόμενο Αύριο.

Η πρωτοβουλία του Future Ready Business Competition βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν την ετοιμότητά τους για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης μέρας και να αξιοποιήσουν τις σημαντικές ευκαιρίες που εμφανίζονται μπροστά μας. Για εμάς στην ΕΥ, σκοπός είναι να υποστηρίζουμε και να αναδεικνύουμε το ελληνικό επιχειρείν, και δεν μπορούμε παρά να βρισκόμαστε στο πλευρό μίας τέτοιας πρωτοβουλίας, η οποία όχι μόνο ενδυναμώνει το επιχειρηματικό οικοσύστημα της χώρας μας, αλλά συμβάλει και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνική οικονομίας».

Πληροφορίες συμμετοχής στον διαγωνισμό: www.futurereadybusiness.gr