Η πρόσφατη έκθεση της KPMG «Healthcare Horizons», προειδοποιεί ότι τα συστήματα σε όλο τον κόσμο – από τις κρατικά χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες υγείας έως τα μοντέλα ιδιωτικοποιημένης ασφάλισης – αντιμετωπίζουν δυνητικές υπαρξιακές κρίσεις που απαιτούν ριζοσπαστικούς και καινοτόμους τρόπους σκέψης. Πολύ πριν από την COVID-19, η διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού και η ευημερία του, η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών λόγω της γήρανσης και της αύξησης του πληθυσμού, αλλά και το αυξημένο φορτίο των μη μεταδοτικών ασθενειών, επιβάρυναν ήδη σημαντικά τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Με το βλέμμα στο μέλλον, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η πανδημία πιθανότατα θα αποδειχθεί το πρώτο από τα πολλά διαδοχικά κύματα κρίσεων που αναμένεται να πλήξουν τον κλάδο, όπως η παγκόσμια ύφεση, το χρέος που σχετίζεται με την αντιμετώπιση της COVID-19, η γεωπολιτική αστάθεια και οι καταστροφές από την κλιματική αλλαγή . Η έκθεση  “Healthcare Horizons” καλεί για άμεση δράση για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις τόσο του παρελθόντος όσο και του μέλλοντος και παροτρύνει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να επικεντρωθούν σε μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς μέσω της οποίας η τεχνολογία, το εργατικό δυναμικό και οι τρόποι εργασίας με βάση την κοινότητα, λειτουργούν σαν ένα τρίγωνο με κάθε πλευρά να ενισχύει τις άλλες δύο.

Μια νέα προσέγγιση που ενδυναμώνει τις κοινότητες και τους ασθενείς, αντιμετωπίζοντάς τους ως ενεργούς θεματοφύλακες της φροντίδας τους, σε συνεργασία με τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τον τρόπο διαχείρισης της υγείας με πολύ μεγαλύτερη συλλογική ευθύνη και πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση για ευρύτερη ευημερία.