Περιστατικά άδικων υπηρεσιακών μετακινήσεων και απαξίωσης του προσωπικού από την πλευρά της διοίκησης στο ΓΝΘ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»  και το διασυνδεόμενο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη (ΨΝΘ) καταγγέλλει το  Σωματείο Εργαζομένων του «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ». Σύμφωνα με τα σχετικά δελτία τύπου, εργαζόμενος με 37 χρόνια υπηρεσιακή θητεία και εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του Σωματείου ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» (επιστολή ΠΟΕΔΗΝ, 741/10.1.2023) μετακινήθηκε στο ΨΝΘ. Ακολούθησαν οι καθαιρέσεις από τις θέσεις τους της Διευθύντριας της Διοικητικής–Οικονομικής Υπηρεσίας του «Γ. Παπανικολάου»

( με 38 χρόνια υπηρεσίας), καθώς και της Διευθύντριας της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας του ΨΝΘ, και η αντικατάστασή τους από εργαζόμενους χωρίς τα αναγκαία τυπικά προσόντα και εμπειρία (σχετικό ψήφισμα ΕΔΟΘ).  Οι διώξεις όμως δεν περιορίστηκαν στις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, εργαζόμενοι σε διευθυντικές θέσεις -με πολύχρονη θητεία και εμπειρία και τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα- υποβιβάζονται σε θέσεις προϊσταμένων τμημάτων. Προϊστάμενοι υποβαθμίζονται σε απλούς υπαλλήλους. Εργαζόμενοι κλάδου ΠΕ/ΤΕ υποβιβάζονται  εν μια νυκτί σε ΔΕ και μετακινούνται σε εξωτερικές δομές. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μέχρι στιγμής έχουν καθαιρεθεί ή μετακινηθεί 21 εργαζόμενοι εκ των 46 υπηρετούντων στη Διοικητική Υπηρεσία του Ψ.Ν.Θ., ποσοστό δηλαδή 45,6% των υπηρετούντων στη διοικητική υπηρεσία.

Η ίδια αντίληψη διοίκησης, επικρατεί και στο διασυνδεόμενο ΨΝΘ, όπου  το εξουθενωμένο προσωπικό καλείται να προσφέρει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Για το θέμα κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή.