Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έκθεσης της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο και για το πλήρες έτος 2022, με βάση τα οποία το 2022 χαρακτηρίζεται ικανοποιητικό έτος για την εταιρεία.

Αναλυτικότερα, για το τέταρτο τρίμηνο του 2022, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 5.991 (4.896) εκατ. SEK, +22%, +5% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)i

Τα έσοδα στο τομέα της Αιματολογίας ανήλθαν σε 3.025 (2.242) εκατ. SEK, +19% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 1.230 (1.063) εκατ. SEK, +6% σε CER, eftrenonacog alfa 534 (482) εκατ. SEK, +1% σε CER, avatrombopag 771 (306) εκατ. SEK, +107% σε CER και pegcetacoplan 87 (1) εκατ. SEK.

Συνολικά έσοδα για το πλήρες έτος ανήλθαν σε 18.790 (15.529) εκατ. SEK, +21%, +8% σε CER. Τα έσοδα από τον τομέα Αιματολογίας ανήλθαν σε 10.831 (8.536) εκατ. SEK, +15% σε CER εκ των οποίων efmoroctocog alfa 4.402 (3.960) εκατ. SEK, +5% σε CER, eftrenonacog alfa 1.885 (1.764) εκατ. SEK, +1% σε CER, avatrombopag  2.526 (1.116) εκατ. SEK, +91% σε CER και pegcetacoplan 178 (1) εκατ. SEK.

Τα έσοδα στον τομέα Ανοσολογίας ανήλθαν σε 6.679 (5.780) εκατ. SEK, -1% σε CER εκ των οποίων anakinra 2.284  (2.290) εκατ. SEK, -11% σε CER, palivizumab 3.501 (2.650) εκατ. SEK, +12% σε CER και emapalumab 895 (840) εκατ. SEK, -10% σε CER

Για το 2023, τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε CER και το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA αναμένεται να φτάσει λίγο παραπάνω από το 30% των εσόδων.