Καθώς η καταστροφή των σεισμών στην Τουρκία και τη Συρία εξακολουθεί να εκτυλίσσεται, οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους καλούν τις κυβερνήσεις της Τουρκίας και της Συρίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και άλλες χώρες που υποστηρίζουν την προστασία και την ασφάλεια των ατόμων με αναπηρία, να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και ιδίως του άρθρου 11 για καταστάσεις κινδύνου και ανθρωπιστικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και βάσει άλλων σχετικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών, ιδίως της IASC: Οδηγίες για την Ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην Ανθρωπιστική Δράση. «Καλούμε τους ανθρωπιστικούς φορείς να εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση στη βοήθεια για τα άτομα με αναπηρία και άλλα άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο. Πρέπει αμέσως να ληφθούν άμεσα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών των ατόμων με αναπηρία», δηλώνει ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητα του προέδρου τόσο της IDA όσο και του EDF, στο κοινό δελτίο Τύπου που εξέδωσαν οι προαναφερόμενες οργανώσεις μαζί με την Αραβική Οργάνωση Ατόμων με Αναπηρία και τη Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στην Τουρκία, για τις τεράστιες ανάγκες που έχουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους σε Τουρκία και Συρία μετά τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου.