Στην μεγάλη και διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά των ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, που δραστηριοποιείται σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, η εταιρεία BOUSSIAS δίνει την ευκαιρία στους επαγγελματίες του κλάδου να αναδείξουν: τα συμπληρώματα διατροφής, τις πρακτικές, τις υπηρεσίες και τις ενέργειες Marketing των εταιρειών εκείνων που τα εμπορεύονται ή τα παράγουν. Σκοπός της ενέργειας αυτής αποτελεί η εξωστρέφεια που απαιτείται να έχει μία εταιρεία στις μέρες μας, καθώς η οποιαδήποτε επιβράβευση θα αποτελέσει Εργαλείο Marketing και Διαφήμισης με απώτερο στόχο την Αύξηση του χαρτοφυλακίου της. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο https://www.supplementawards.gr/#download-entry-guidelines

Η προβολή των βραβευθέντων πραγματοποιείται από: Περιοδικά της BOUSSIAS (Φαρμακευτικός Κόσμος, Fdaily κ.α.) – Ιστοσελίδα https://www.supplementawards.gr/ – Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της BOUSSIAS – Χορηγούς επικοινωνίας του βραβείου – Χορηγούς της τελετής απονομής. Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για να δεχτεί υποψηφιότητες έως τις 17/03/2023.