Η αιμορροφιλία είναι μια σπάνια διαταραχή της πήξης του αίματος. Εκτιμάται ότι επηρεάζει περισσότερα από 450.000 άτομα1-3 σε όλο τον κόσμο εκ των οποίων οι 173.0004 έχουν διαγνωσθεί με αιμορροφιλία Α ή Β. Ο μικρός αριθμός διαγνωσθέντων ατόμων με αιμορροφιλία σημαίνει ότι υπάρχει περιορισμένη ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις της. Η Novo Nordisk Hellas, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, καθώς και της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού και των ασθενών της χώρας για τη νόσο της αιμορροφιλίας, με πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της υγείας τους, υλοποιήσε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός ενημερωτικού ιστοτόπου για τη νόσο της αιμορροφιλίας, εγκαινιάζοντας τον ιστότοπο www.changinghaemophilia.gr. Ο ιστότοπος www.changinghaemophilia.gr δημιουργήθηκε ώστε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νόσο της αιμορροφιλίας, τα αίτια εμφάνισης, τις επιπτώσεις της νόσου καθώς και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. Έχει, επίσης, σκοπό να αναδείξει τις φωνές και τις απόψεις των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο της αιμορροφιλίας, σε όλο τον κόσμο αλλά και την Ελλάδα στο μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.changinghaemophilia.gr