Ο Diego Ardigó, Επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης, Global Rare Diseases, της Chiesi μίλησε στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για τις Σπάνιες Παθήαεις για τη συνεργασία, ως καθοριστικό παράγοντα για τη διευκόλυνση της δημιουργίας νέων φαρμάκων. Όπως ανέφερε, η απουσία γνώσης για τις ΣΠ, δεδομένου ότι το 80% αυτών δεν έχουν θεραπεία, δεν μπορεί να λυθεί με γεωγραφικό και περιορισμένο τρόπο, από έναν μόνο παραγωγό φαρμάκου ή από έναν μόνο ερευνητή. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα τραπέζι διαλόγου, όπου θα μπορούν να έχουν θέση όλοι, παραγωγοί φαρμάκου, χρηματοδότες (δημόσιοι και ιδιωτικοί), ερευνητές και ασθενείς. Και η ουσία είναι να συγκεντρώσουμε όλους αυτούς τους stakeholders.

Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του Orphan Drug Development Guide Book, το οποίο είναι μια λίστα όλων των κινήτρων, ονομασιών, πρακτικών, εργαλείων, διαδικασιών που υπάρχουν και που υποστηρίζουν την Έρευνα και Ανάπτυξη στις Σπάνιες Παθήσεις και προορίζεται για όλους τους ερευνητές και παραγωγούς φαρμάκου. Τέλος, μίλησε για ένα άλλο σημαντικό έργο, το οποίο είναι ο εντοπισμός των παραμελημένων ασθενειών που είναι τόσο σπάνιες και γνωρίζουμε ελάχιστα για αυτές, οι οποίες βρίσκονται μακριά από τον ερευνητικό στόχο για τους ακαδημαϊκούς και μακριά από τη γραμμή ανάπτυξης φαρμάκων.

Ανέφερε ότι έχουν εντοπίσει ότι οι μισές από τις ταυτοποιημένες Σπάνιες Παθήσεις δεν έχουν μελετηθεί ποτέ σε κλινική δοκιμή και περισσότερο από το 90% αυτών έχουν επιπολασμό κάτω του 1 εκατομμυρίου και ίσως έχουν λιγότερους από 100 – 200 ασθενείς συνολικά. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε συνεργασία μεταξύ πολλών φορέων και stakeholders σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να εντοπιστούν ασθενείς, ασθένειες που μπορούν να θεραπευθούν, να εντοπιστούν κομμάτια γνώσης που λείπουν, ώστε να διευκολύνουν τη δημιουργία νέων φαρμάκων.