Χαμηλός φαίνεται ο βαθμός ικανοποίησης των Ελλήνων και από τους δέκα τομείς που απαρτίζουν το «πλέγμα της ζωής» σύμφωνα με την νέα πανελλαδική έρευνα της Focus Bari, η οποία κατέγραψε: Επτά στους δέκα Έλληνες δηλώνουν πολύ συδαρεστημένοι με την οικονομική τους κατάσταση, αλλά και την υγεία, την επαγγελματική απασχόληση, την αίσθηση ασφάλειας, την αυτοπεποίθηση και αρκετούς ακόμα τομείς της ζωής.

Οι βασικοί τομείς στους οποίους παρουσιάζεται σχετική ικανοποίηση είναι εκείνος της οικογένειας και των φίλων, τονίζοντας την σημαντικότητα της σύνδεσης με τον άμεσο περίγυρο.    Παράλληλα, ένας στους δύο Έλληνες έχουν υιοθετήσει τουλάχιστον μία μέθοδο για την βελτίωση της ψυχικής τους υγείας/προσωπικής ανάπτυξης/αυτοβελτίωσης, τους τελευταίους 12 μήνες ενώ αντίστοιχη αναλογία προτίθεται να κάνει κάτι αντίστοιχο μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Περισσότερο ανοικτοί στην αυτοβελτίωση είναι οι νέοι και οι γυναίκες, έναντι των ανδρών και των πιο ώριμων ηλικιών, ενώ οι τρόποι/μέθοδοι/διαδικασίες ποικίλουν από ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας/coaching έως τα βιβλία αυτοβελτίωσης & παρακολούθηση ειδικών μέσων των κοινωνικών δικτύων.