Η Merck ανακοίνωσε χθες τα ευρήματα μιας νέας ανάλυσης δεδομένων μακροχρόνιας παρακολούθησης από τη μελέτη Φάσης III JAVELIN Bladder 100. Αυτές οι αναλύσεις ενισχύουν τα αποδεδειγμένα οφέλη της αβελουμάμπης ως θεραπείας συντήρησης πρώτης γραμμής για ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του ουροθηλίου (UC) ως προς τη διάμεση συνολική επιβίωση. Με διάμεση παρακολούθηση διάρκειας τουλάχιστον 38 μηνών από την τυχαιοποίηση, σε ασθενείς που ήταν ελεύθεροι εξέλιξης μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα και έλαβαν θεραπεία συντήρησης πρώτης γραμμής με αβελουμάμπη και βέλτιστη υποστηρικτική φροντίδα (BSC*), παρουσίασαν μεγαλύτερη διάμεση συνολική επιβίωση (OS) σε σχέση με εκείνους που έλαβαν μόνο βέλτιστη υποστηρικτική φροντίδα. Αυτό το όφελος παρατηρήθηκε ανεξάρτητα από το εάν το αρχικό θεραπευτικό σχήμα περιελάμβανε χημειοθεραπεία με βάση την σισπλατίνη ή την καρβοπλατίνη. Αυτή η ανάλυση, καθώς και διάφορες μελέτες της αβελουμάμπης σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής, παρουσιάστηκαν στο ετήσιο Συνέδριο για Καρκίνους του Ουρογεννητικού Συστήματος της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO GU) στις 16-18 Φεβρουαρίου 2023. «Τα ευρήματα που παρουσιάζονται σήμερα ενισχύουν την άποψη ότι όλοι οι ασθενείς που είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα, είτε σισπλατίνη είτε καρβοπλατίνη, μπορούν να ωφεληθούν από τη θεραπεία συντήρησης με αβελουμάμπη. Τα ευρήματα που αναφέρονται εδώ μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για εκβάσεις συνεχιζόμενων και μελλοντικών κλινικών μελετών στον προχωρημένο καρκίνο της ουροδόχου κύστης», δήλωσε η Srikala Sridhar, MD, MSc, FRCPC, από το αντικαρκινικό κέντρο Princess Margaret του Τορόντο στο Οντάριο του Καναδά.