Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ατόμων που Εργάζονται στο Σεξ, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος – Θετική Φωνή και το Κέντρο Ενδυνάμωσης των Ατόμων που Εργάζονται στο Σεξ Red Umbrella, επαναλαμβάνει το πάγιο αίτημα του για αλλαγή του νόμου 2734/1999 για την προστασία των σεξεργαζόμενων ατόμων, που αποτελούν πλέον μία από τις πλέον περιθωριοποιημένες ομάδες. «Η εργασία στο σεξ είναι εργασία και τα άτομα που εργάζονται σε αυτό θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις και να έχουν τα ίδια δικαιώματα με κάθε άλλο εργαζόμενο», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί βασικό πυλώνα του προγράμματος «Dana – Ενδυναμώνοντας τα άτομα που εργάζονται στο σεξ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, με φορέα υλοποίησης τη Θετική Φωνή. Μέσω του έργου παρέχεται νομική υποστήριξη, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, συμβουλευτική για θέματα σεξουαλικής υγείας και εκπαιδεύσεις για σεξεργαζόμενα άτομα, ενώ παράλληλα λαμβάνονται πρωτοβουλίες πρωτογενούς έρευνας και συνηγορίας. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.