Η Κωνσταντινούπολη (İstanbul) θα φιλοξενήσει την εκδήλωση «Το μέλλον των συναντήσεων στον υγειονομικό τομέα»,  στις 6-8 Ιουνίου 2023. Η εκδήλωση, η οποία αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Διεθνούς Ένωσης Συνεδρίων και Συναντήσεων [International Congress and Convention Association (ICCA)] και του Φόρουμ Ενώσεων και Διασκέψεων [Associations & Conference (AC) Forum], αφορά ένα διήμερο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου, θα συναντηθούν μέλη της ICCA και του AC Forum, καθώς επίσης μέλη ενώσεων και κορυφαία ενδιαφερόμενα μέρη του ιατρικού κλάδου, προκειμένου να συζητήσουν την εξέλιξη των συναντήσεων στον υγειονομικό τομέα, με σκοπό να παραμένει επίκαιρος και να δεσμευτεί απέναντι στις μελλοντικές γενιές.

«Το μέλλον των συναντήσεων στον υγειονομικό τομέα», μια κοινή προσπάθεια των ICCA και AC Forum, περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές εκδηλώσεις σε διάστημα τριών ετών, εστιάζοντας στον υγειονομικό τομέα. Η πρώτη διοργάνωση της εκδήλωσης B2B, με φυσική παρουσία, μια εκδήλωση που λαμβάνει χώρα ήδη από το 2021, φιλοξενήθηκε στις Κάννες της Γαλλίας στις 6-8 Ιουλίου 2022. Η δεύτερη διοργάνωση, η οποία θα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες σχεδιασμού συναντήσεων με αντικείμενο τον υγειονομικό τομέα, θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη εντός του έτους, ως αποτέλεσμα ενεργειών του TGA, του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας.

Η εκδήλωση «Το μέλλον των συναντήσεων στον υγειονομικό τομέα» στην Κωνσταντινούπολη θα συγκεντρώσει στην Τουρκία τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των πλέον σημαντικών και ιατρικών συνεδρίων παγκοσμίως. Σκοπός της εκδήλωσης είναι  να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των συναντήσεων του υγειονομικού τομέα στην εποχή μετά την πανδημία και να διευρύνει το μερίδιο της Κωνσταντινούπολης στην εν λόγω αγορά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών του τομέα υγείας, επικεφαλής ιατρικών ενώσεων και προμηθευτών των συνεδρίων, θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν από κοινού τις αλλαγές και τα βήματα εξέλιξης που απαιτούνται προκειμένου να οργανώνονται ενδιαφέρουσες και επίκαιρες ιατρικές συναντήσεις. Αξιοποιώντας τη συνάντηση εκπροσώπων του υγειονομικού τομέα, η εκδήλωση θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα με νέες λύσεις και στρατηγικές για τη διενέργεια αποτελεσματικών και πιο βιώσιμων παγκόσμιων συναντήσεων στον τομέα της υγείας στο μέλλον αποτέλεσμα διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών.