Στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Μπολόνια στην Υγειονομική Περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια, μετέβη ανώτατο κλιμάκιο του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας Υγείας με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών για τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.

Από Ελληνικής πλευράς  μετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΔΙΠΥ Βασίλειος Μπαλάνης και  ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βελτίωσης των Υπηρεσιών Ποιότητας, Δρ. Ελευθέριος Θηραίος ενώ από Ιταλικής ο Περιφερειάρχης της Υγειονομικής Περιφέρειας Dr Bordon και η ηγεσία των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση του συστήματος Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας με πιο σημαντικά σημεία συζήτησης:

– Τον τρόπο επαρκούς χρηματοδότησης

-Τον ρόλο του οικογενειακού/προσωπικού ιατρού (δέσμη υπηρεσιών, σύστημα παραπομπής, συμβόλαιο και αποζημίωση υπηρεσιών)

-Τον ρόλο των άλλων επαγγελματιών υγείας στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στις Υγειονομικές περιφέρειες.

-Τον ρόλο της παροχής ολοκληρωμένης υποστήριξης με υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας ασθενών με χρόνια νοσήματα

Ο κ. Θηραίος παρουσίασε την εφαρμογή του θεσμού του προσωπικού ιατρού όπως υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιδιαίτερη αναφορά στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και στις σχεδιαζόμενες υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας.

Επίσης αναλύθηκε διεξοδικά το παράδειγμα  ασθενών με ψυχικά νοσήματα και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων προληπτικού και προ συμπτωματικού ελέγχου, στο πλαίσιο της κοινής διαπίστωσης για ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και της αποδοτικότητας  των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο κ. Μπαλάνης παρουσίασε το ρόλο του ΟΔΙΠΥ στο σύστημα υγείας,  την σημασία της ανάπτυξης ενός κοινού πλαισίου αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας και τις προοπτικές του οργανισμού.

Ως προς το μείζον θέμα του τρόπου αξιολόγησης των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας αναλύθηκαν διεξοδικά βέλτιστες πρακτικές όπως :

-Σύστημα δεικτών σε εθνικό επίπεδο

-Σύστημα προσαρμοσμένων δεικτών για τις ανάγκες κάθε περιφέρειας

-Σύστημα προσαρμοσμένων δεικτών για τις ανάγκες φορέων υπηρεσιών υγείας σε νοσοκομειακό και εξω-νοσοκομειακό περιβάλλον

-Ψηφιακά εργαλεία υποστήριξης των παραπάνω

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο , τονίστηκε η σημασία της διασύνδεσης των υπηρεσιών υγείας (health care) με τις κοινωνικές υπηρεσίες (social care) όπως και της πρόσβασης των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας.