Ο ΙΣΑ ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και του ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση των διαδικασιών εκκαθάρισης και αποπληρωμής οφειλών των παλαιών ασφαλιστικών ταμείων και με εισήγηση του προέδρου κ. Πατούλη και ομόφωνη έγκριση του Δ.Σ. προχώρησε στην πρόσληψη υπαλλήλων, αναλογιζόμενος τις ανάγκες των ιατρών μελών του προκειμένου να επιλυθεί ένα πρόβλημα που ταλάνιζε τους ιατρούς για μια δεκαετία. Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται  ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο αριθμός των υπαλλήλων που είχε προσλάβει ο ΙΣΑ για αυτές τις διαδικασίες ανερχόταν σε δεκατρείς, με οικονομική επιβάρυνση αποκλειστικά το ταμείο του Συλλόγου. Ένας αριθμός από τους συγκεκριμένους υπαλλήλους, από κάποια περίοδο και μετά, απασχολήθηκε και στην απονομή συντάξεων από τον ΕΦΚΑ ( τόσο στις συντάξεις του πρώην ΤΣΑΥ όσο και στις συντάξεις του Δημοσίου) επιλύοντας σε μεγάλο βαθμό ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος. Με τις προσπάθειες του ΙΣΑ αυτή την περίοδο έχουν εκκαθαριστεί και αποπληρωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιατρών της Αθήνας και λόγω του όγκου της δουλειάς αλλά και των διαδικασιών εκκαθάρισης έχουν εξυπηρετηθεί και πολλοί ιατροί της επαρχίας χωρίς να είναι μέλη του Συλλόγου. Το ίδιο ισχύει και στην επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής συντάξεων των συναδέλφων, η οποία επιτυγχάνεται πάλι με οικονομική επιβάρυνση, αποκλειστικά του ΙΣΑ.