Τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ασθενείς με καρκίνο του μαστού και οι γυναίκες επιζήσασες, όταν προσπαθούν να επιστρέψουν σε μια φυσιολογική ζωή, αλλά και την ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό «Δικαίωμα στη Λήθη» που θα αποτρέπει τις διακρίσεις, θα προάγει την κοινωνική ισότητα και θα διασφαλίζει την ίση πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για όλους τους επιζώντες του καρκίνου, ανέδειξε η ειδική εκδήλωση «Living with Breast Cancer» που διοργάνωσε η Πρόεδρος της Europa Dona Hellas και Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Κουντουρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Πρόεδρος της Europa Donna Hellas Έλενα Κουντουρά, αναφέρθηκε σε ένα ευρύ φάσμα σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ασθενείς με καρκίνο του μαστού και οι επιζήσασες που συνεχώς αυξάνονται, όταν προσπαθούν να επιστρέψουν σε μια φυσιολογική ζωή. Αλλά και για το τί πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ίδιων και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, υπό το πρίσμα του γενικού στόχου της αποστολής της ΕΕ για τον καρκίνο. Υπογράμμισε ως προτεραιότητα την ανάγκη για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού Δικαιώματος στη Λήθη που θα αποτρέπει τις διακρίσεις, θα προάγει την κοινωνική ισότητα και θα διασφαλίζει την ίση πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για όλους τους επιζώντες του καρκίνου.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου, τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, έχει στόχο να αντιμετωπίσει ολιστικά τον καρκίνο, από την έγκαιρη διάγνωση μέχρι την επιβίωση, την ποιότητα ζωής και την πρόληψη, και επιδιώκει την εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, αλλά και εντός κάθε χώρας.