Παγκόσμια αναγνώριση για την ερευνητική ομάδα της Institute of Life – ΙΑΣΩ, της Embryotools, της Juno Genetics, του αμερικανικού πανεπιστήμιου του Όρεγκον και του βρετανικού πανεπιστήμιου της Οξφόρδης. Τα αποτελέσματα από την πρώτη κλινική έρευνα της Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου (MST) δημοσιεύτηκαν σε ένα από τα μεγαλύτερα και εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά του πλανήτη, το περιοδικό Fertility and Sterility της Αμερικανικής εταιρείας αναπαραγωγικής ιατρικής (ASRM). Η δημοσίευση αυτή αποτελεί την ύψιστη τιμή και καταξίωση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς αναγνωρίζει το έργο της επιστημονικής ομάδας και την προσπάθειά της να αξιολογήσει για πρώτη φορά την εφαρμογή των τεχνικών μεταφοράς μητρικής ατράκτου σε περιπτώσεις ιδιοπαθούς υπογονιμότητας και επαναλαμβανόμενων αποτυχιών εξωσωματικής.

Η κλινική έρευνα παρέχει τις πρώτες γνώσεις σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου στον άνθρωπο, όταν εφαρμόζεται σε ένα πλαίσιο θεραπείας υπογονιμότητας. Η έρευνα είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση έξι παιδιών από ασθενείς με μεγάλο ιστορικό προηγούμενων αποτυχημένων προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το άρθρο αποκαλύπτει, επίσης, σημαντικές πληροφορίες και πιθανούς περιορισμούς σχετικά με τη  χρήση της Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης νοσημάτων σε περιπτώσεις ασθενών που φέρουν παθογόνες μεταλλάξεις στο μιτοχονδριακό DNA (mtDNA).

Η Μεταφορά Μητρικής Ατράκτου είναι μια προηγμένη εργαστηριακή τεχνική που ανήκει στην οικογένεια των μεθόδων που είναι συλλογικά γνωστές ως θεραπείες μιτοχονδριακής αντικατάστασης (MRTs). Αυτές οι τεχνικές προτάθηκαν αρχικά για την αποφυγή της μετάδοσης μιτοχονδριακών νοσημάτων και η εφαρμογή τους για αυτόν τον κλινικό σκοπό ήδη επιτρέπεται σε ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία. Η μέθοδος αφορά την αντικατάσταση του κυτταροπλάσματος του ωαρίου της ασθενούς με κυτταρόπλασμα που λαμβάνεται από ωάριο νεαρής δότριας, ενώ διατηρείται το γενετικό υλικό του πυρήνα του ωαρίου της ασθενούς. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν υποδηλώνουν ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να ξεπεράσει ορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με την αποτυχία ενός ωαρίου να υποστηρίξει τη γονιμοποίηση και την εμβρυϊκή ανάπτυξη, ενώ επιτρέπει επίσης στους ασθενείς να αποκτήσουν απογόνους με γενετική συγγένεια.