Στην Ευρωκλινική Αθηνών λειτουργεί πλέον νέο Ειδικό Ιατρείο Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΣΚΠ), το οποίο προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα και ολιστική αντιμετώπιση σε όλους τους ασθενείς με ΣΚΠ και λοιπά απομυελινωτικά νοσήματα. Στις υπηρεσίες του Ειδικού Ιατρείου περιλαμβάνονται:

-Παρακολούθηση με εξειδικευμένες ιατρικές κλίμακες για την αξιολόγηση και σταδιοποίηση της νόσου

-Σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα για εγχύσεις φαρμάκων:

Tysabri,  Ocrevus

-Ειδική παρακολούθηση από πιστοποιημένη Νοσηλεύτρια Πολλαπλής Σκλήρυνσης (Multiple Sclerosis Nurse)

-Εκπαίδευση ασθενούς και οικείων για τη διαχείριση της νόσου και των επιπλοκών της και βελτίωση της ποιότητας ζωής

-Εκτίμηση και αξιολόγηση σπαστικότητας και ένταξη σε προγράμματα ειδικών θεραπειών

-Διασύνδεση με ομάδες υποστήριξης ασθενών (Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας).

Το ιατρείο λειτουργεί σε στενή διασύνδεση με την Κλινική Ημέρας (One Day Clinic), όπου πραγματοποιούνται ημερήσιες νοσηλείες, τόσο για αντιμετώπιση υποτροπών όσο και για τακτική χορήγηση φαρμάκων που απαιτούν ενδονοσοκομειακή παρακολούθηση.

Η παρακολούθηση και ιατρική υποστήριξη των ασθενών πραγματοποιείται με την επίβλεψη του Νευρολόγου με εξειδίκευση στην νευροανοσολογία, MD, PhD, Σεραφείμ Κατσαβού. Το Ιατρείο προσφέρει εύκολη πρόσβαση για ασθενείς με κινητικά προβλήματα, ενώ παράλληλα με στόχο την παροχή ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους ασθενείς με ΣΚΠ, συνεργάζεται με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες, όπως Ουρολόγο, Οφθαλμίατρο, Φυσίατρο, Δερματολόγο, Καρδιολόγο και Παθολόγο για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση πιθανών συνυπαρχουσών παθήσεων. Επιπλέον, υποστηρίζεται από το Ακτινολογικό, Αιματολογικό και Ενδοκρινολογικό Τμήμα της Κλινικής, καθώς και το Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο.