Σε ανάκληση 10 παρτίδων Αναπνευστικών Κυκλωμάτων Νεογνών της εταιρείας Armstrong Medical Limited προχώρησε χθες ο ΕΟΦ. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Αποφασίζουμε την ανάκληση των παρτίδων των Αναπνευστικών Κυκλωμάτων Νεογνών της εταιρείας Armstrong Medical Limited που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, λόγω αναφορών για αποσύνδεση της σωλήνωσης από το γωνιώδες συνδετικό του νεογνικού αναπνευστικού κυκλώματος που περιέχεται στις παραπάνω συσκευές. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της κατασκευάστριας εταιρείας Armstrong Medical Limited, Northern Ireland.

Η εταιρεία με την επωνυμία Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς ΑΕ ως διανομέας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της και να αποσύρει τις συγκεκριμένες παρτίδες από την αγορά. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν».