Την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτηση του αναπηρικού κινήματος εκφράζει η ΕΣΑμεΑ, σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν σε κοινωνικές δομές υποστήριξης ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τον πλημμελή έλεγχο που γίνεται σε αυτές, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών και φροντίδας, ασφάλειας κ.α., με αφορμή το περιστατικό στην Καλλιθέα, τόσο στο Κέντρο όσο και στο καλοκαιρινό καμπ.

Όπως αναφέρεται τη σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η Ελλάδα έχει κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,  διαθέτει Εθνική Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, και όμως, τα περιστατικά κακοποίησης ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε ιδιωτικά και δημόσια κοινωνικά κέντρα δεν έχουν σταματήσει. Ανεπαρκείς μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας, ελλείψεις προδιαγραφών, ασαφή πρωτόκολλα εσωτερικής λειτουργίας για την έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών πλημμελούς υποστήριξης ή και κακοποίησης, ελάχιστα και ελαστικά κριτήρια για την τοποθέτηση προσωπικού, ανεπαρκής εκπαίδευση ή συμβουλευτική καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική προστασία των εξυπηρετούμενων με αναπηρία, είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν τον μακρύ κατάλογο των προβλημάτων που χαρακτηρίζουν το σύστημα υποστήριξης των παιδιών και ατόμων με αναπηρία στις κοινωνικές δομές της χώρας. Το πόρισμα σχετικά με την κατάσταση στην Καλλιθέα είναι τρομαχτικό και ταυτόχρονα τρομαχτικά ίδιο με πορίσματα άλλων Κέντρων, στα οποία διενεργήθηκαν έλεγχοι μόνο μετά από την κατακραυγή της κοινωνίας, γονιών, ή μετά από κακοποίηση και θάνατο ατόμου με αναπηρία. Η ΕΣΑμεΑ, όπως και η ΠΟΣΓΚΑμεΑ με επιστολή της, καλούν για πολλοστή φορά τους ιθύνοντες σε ενέργειες που θα αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τις άπειρες παθογένειες των κοινωνικών δομών. που θα έπρεπε να υπηρετούν  την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Για μια συνολική πολιτική βασισμένη στη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, για ένα κράτος δικαίου που θα είναι υποχρεωμένο να διασφαλίζει ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας για όλους/ες, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων υπηρεσιών για την αναπηρία.

Η ΕΣΑμεΑ και η ΠΟΣΓΚΑμεΑ θεωρούν προφανές ότι πρέπει αμεσα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για έλεγχο και αυστηρότητα στην απόδοση ευθυνών για πλημμελώς ασκούμενο έργο, όπου υπάρχει, και ειδικά όταν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια έστω και ενός ατόμου με αναπηρία».