Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ απέστειλε επιστολή προς τα Κόμματα και το Υπουργείο Παιδείας, με την οποία ζητά να λάβει τις θέσεις τους σχετικά με το θέμα της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων των «κολλεγίων» από το ΑΤΕΕΝ, αναφέροντας ότι, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 178/2023 & 179/2023 δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας σχετικά με το ότι οι τίτλοι σπουδών νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων αδυνατούν να υπαχθούν στη διαδικασία αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας.
Στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας για τους τίτλους σπουδών των ‘κολλεγίων’ για το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, αποτελεί πάγια τακτική από το ΑΤΕΕΝ, δηλαδή αναγνωρίζονται ως επαγγελματικά ισοδύναμοι οι τίτλοι σπουδών που αποκτήθηκαν από Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ) – «κολλέγια», με τους τίτλους σπουδών που αποκτούν οι απόφοιτοι των τμημάτων φυσικοθεραπείας των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Σημειώνεται ότι, η διαδικασία για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΑΤΕΕΝ, που κακώς εφαρμόζεται στο νομοθετικώς ρυθμιζόμενο επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή σύμφωνα με το ΣτΕ, δεν απαιτεί την προσκόμιση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανονικά, για την πλειοψηφία των αποφοίτων ΚΕ.Μ.Ε., στους οποίους αναγνωρίζεται ο τίτλος σπουδών τους ως επαγγελματικά ισοδύναμος με τον τίτλο σπουδών αποφοίτων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας και που δεν κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να μην αναγνωρίζεται από το ΑΤΕΕΝ, σύμφωνα με το ΣτΕ».