Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την Παρασκευή, η Κοινή Υπουργική Απόφαση που περιγράφει το θεσμικό πλαίσιο των υπηρεσιών της κατ’ οίκον νοσηλείας (ΚΟΝ). Όπως αναφέρεται στην εν λόγω ΚΥΑ, «τα βασικά κριτήρια ένταξης ενός ασθενούς σε πρόγραμμα ΚΟΝ, βασίζονται κυρίως στην πολυπλοκότητα και την χρονιότητα της νόσου, καθώς και στην ανάγκη τεχνολογικής-εξειδικευμένης υποστήριξής του και όχι τόσο στη συγκεκριμένη διάγνωση της νόσου. Τα κριτήρια ένταξης διαφέρουν αναλόγως των χαρακτηριστικών των ασθενών. Η πορεία του ασθενούς, η συμμόρφωση και ανταπόκριση στην θεραπεία ορίζουν την ένταση και την διάρκεια της φροντίδας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ομάδας ΚΟΝ. Τα κριτήρια για τους ενήλικους χρονίως πάσχοντες ασθενείς είναι α) Ασθενείς υπό ΕΜΑ με συνεχή ή περιοδική εφαρμογή αναπνευστήρα, β) Ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια που χρειάζεται μηχανική υποστήριξη με μη ΕΜΑ>16ωρες και σύνθετα προβλήματα υγείας, γ) Ασθενείς μετά από νοσηλεία σε ΜΕΘ με εμμένουσα αναπνευστική δυσχέρεια, δ) Ασθενείς με τραχειοστομία μόνιμη ή πρόσκαιρη με συνοδό νοσηρότητα, ε) Ασθενείς με διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο με εφαρμογή συσκευής υποστήριξης αναπνοής>16ώρες και σύνθετα προβλήματα υγείας, στ) Ασθενείς υπό χρόνια οξυγονοθεραπεία (ΧΟΘ) και συνοδό νοσηρότητα, ζ) Ασθενείς με διαταραχές σίτισης, η) Ασθενείς με ανάγκη για εντατική αναπνευστική ή κινητική φυσικοθεραπεία, θ) Ασθενείς με νευρολογικά νοσήματα, ι) Ογκολογικοί ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας κατ’οίκον ή μπορούν να λάβουν θεραπεία κατ’οίκον.