Η EFPIA χαιρετίζει τη θέση του Συμβουλίου των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  σχετικά με τον κανονισμό για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της διάρθρωσης των τελών που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA).  Μιλώντας για το ζήτημα, η Nathalie Moll, Γενική Διευθύντρια EFPIA, είπε:

«Η αναθεώρηση του κανονισμού για τα τέλη του EMA προσφέρει μια ευκαιρία να καταστεί το ρυθμιστικό δίκτυο της Ευρώπης πιο ανταγωνιστικό παγκοσμίως, διασφαλίζοντας ότι επαρκείς οικονομικοί πόροι διατίθενται στο ρυθμιστικό δίκτυο European Medicines». Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «η EFPIA υποστηρίζει την αναθεώρηση του τρέχοντος συστήματος τελών που συνάδει με τις θεμελιώδεις αρχές της διαφάνειας, δικαιοσύνης και αναλογικότητας, βιωσιμότητας, απλότητας και ευελιξίας. Οι στόχοι του εξορθολογισμού του συστήματος, της απλούστευσης της διάρθρωσης των τελών, της διασφάλισης μιας υγιούς οικονομικής βάσης για τις λειτουργίες του EMA και του να καταστεί το σύστημα μελλοντικά ανθεκτικό, ευθυγραμμίζονται με τη θέση της EFPIA για τα τέλη του EMA. Η EFPIA συνεχίζει να υποστηρίζει μια ισορροπία απλούστευσης στη διαχείριση των τελών, διατηρώντας παράλληλα μια αναλογική προσέγγιση με βάση το κόστος. Η χρηματοδότηση των Εθνικών Αρμόδιων Αρχών (NCAs) σε ολόκληρη την ΕΕ είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος: η επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη που παρέχεται από τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του κεντρικού συστήματος αδειοδότησης της ΕΕ, το οποίο θα πρέπει να υποστηρίζεται επαρκώς στις αναθεωρημένες προτάσεις για τα τέλη του EMA. Επιπλέον, η EFPIA είναι στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσει ότι στοιχεία όπως οι σχετικοί δείκτες απόδοσης και οι διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακοβιομηχανίας, συμφωνούν με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η χρηματοδότηση και τα οικονομικά είναι μόνο ένα μέρος των τρεχουσών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πόροι του ρυθμιστικού συστήματος της ΕΕ μαζί με πολλούς άλλους όπως: προσλήψεις ατόμων με εμπειρογνωμοσύνη σε τομείς αιχμής, ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, διατήρηση έμπειρων ταλέντων,, απλοποίηση σύνθετων δραστηριοτήτων και εξάλειψη των απολύσεων.