Με αποκλειστική εστίαση στην καινοτομία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και στην αντιμετώπιση των πιο δύσκολων υγειονομικών προκλήσεων, η Johnson & Johnson ανανεώνει το εμπορικό της σήμα και ενώνει τόσο τον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας όσο και τον φαρμακευτικό τομέα της υπό το εμπορικό σήμα Johnson & Johnson για να καταδείξει τη συνολική της δύναμη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την Johnson & Johnson, η οποία αξιοποιεί την τεχνογνωσία στην καινοτόμο ιατρική και την ιατρική τεχνολογία για την πρόληψη, τη διαχείριση και τη θεραπεία πολύπλοκων ασθενειών και την εισαγωγή πιο έξυπνων, λιγότερο επεμβατικών και πιο εξατομικευμένων λύσεων.

«Η αποκλειστική εστίασή μας στην καινοτόμο ιατρική και τις λύσεις MedTech μας επιτρέπει να καινοτομούμε σε όλο το φάσμα της υγειονομικής περίθαλψης με τρόπους που καμία άλλη εταιρεία δεν μπορεί», δήλωσε ο Joaquin Duato, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. «Η ενοποίηση των διαφορετικών μας επιχειρήσεων κάτω από το ανανεωμένο εμπορικό σήμα της Johnson & Johnson αντικατοπτρίζει τη μοναδική μας ικανότητα να επαναπροσδιορίζουμε την υγειονομική περίθαλψη μέσω της διαρκώς εξελισσόμενης καινοτομίας, παραμένοντας παράλληλα πιστοί στις αξίες μας και στο επίπεδο φροντίδας που οι ασθενείς και οι γιατροί περιμένουν από εμάς».

Προχωρώντας μπροστά, οι δύο τομείς της εταιρείας θα συνδέονται περισσότερο με το εμπορικό σήμα Johnson & Johnson. Με την πάροδο του χρόνου, η Janssen, ο φαρμακευτικός τομέας της Εταιρείας, θα ονομαστεί Johnson & Johnson Innovative Medicine και ο τομέας ιατρικής τεχνολογίας θα συνεχίσει να ονομάζεται Johnson & Johnson MedTech.