Τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο απαλλάσσει τους πληγέντες από τις πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας από τη συμμετοχή στα φάρμακα, όπως είχε άλλωστε προαναγγείλει ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα με την τροπολογία οι κάτοικοι οι οποίοι αποδεδειγμένα επλήγησαν από την κακοκαιρία, μέχρι στις 31 Μαρτίου 2024 απαλλάσσονται από τη θεσμοθετημένη συμμετοχή καθώς και από κάθε πρόσθετη επιβάρυνση για:

Α) χορήγηση φαρμάκων, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, κατά παρέκκλιση της υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26.10.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας (Β’ 2883) και της υπό στοιχεία Δ3(α)34943/12.07.2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 3476)

Β) την εκτέλεση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων των άρθρων 6, 10, 39, 47 έως 54 και 55 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Β’ 4898).

Τα παραπάνω αφορούν σε συνταγές και παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων παροχών που εκδίδονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η πρόσθετη δαπάνη που προκαλείται θα καλυφθεί από τον ΕΟΠΥΥ, κατόπιν ειδικής χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για φάρμακα που εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης είναι δυνατή η συνέχιση της αγωγής σε ασθενείς που κατοικούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, κατόπιν καταχώρησης σχετικού αιτήματος.