Το Νοσοκομείο Άγιος Σάββας ανακοινώνει μια κομβική συγκέντρωση 35 παγκοσμίου φήμης ερευνητών και ειδικών στον τομέα της ογκολογίας . Αυτή η εκδήλωση ορόσημο στοχεύει να προωθήσει την παγκόσμια μάχη κατά του καρκίνου μέσω της πρωτοποριακής έρευνας και των αποτελεσμάτων της.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στην Αθήνα , στο Αμφιθέατρο του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171,  στις 28-29/09, ώρα έναρξης 09.00.

Ο καρκίνος παραμένει μια από τις πιο τρομερές προκλήσεις για την παγκόσμια δημόσια υγεία. Η συνάντηση αυτή θα συγκεντρώσει όλους τους ερευνητές και επιστήμονες από διαφορετικά υπόβαθρα όμως με κοινό στόχο και δέσμευση την αποκάλυψη των μυστικών του καρκίνου και την εξερεύνηση καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση του.

Συγκεντρώνοντας ερευνητές από όλο τον κόσμο, η συνάντηση επιδιώκει να προωθήσει τις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση του καρκίνου και τη μείωση του παγκόσμιου φόρτου του. Αυτή η συνάντηση υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να κάνουμε βήματα στην έρευνα για τον καρκίνο και να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των πιο λαμπρών μυαλών στον τομέα.

Τα κυριότερα σημεία της συνάντησης είναι τα ακόλουθα:

-Διεπιστημονική συνεργασία. Ερευνητές σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένων της γενετικής, της ανοσολογίας, της φαρμακευτικής και της επιδημιολογίας θα συζητήσουν για την προώθηση νέων συνεργασιών κατά του καρκίνου.

-Έρευνα αιχμής. Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τα πιο πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα, θα ανταλλάξουν ιδέες και θα συζητήσουν τις τελευταίες τάσεις στην έρευνα κατά του καρκίνου, παρουσιάζοντας καινοτόμες ανακαλύψεις.

-Πρωτοβουλίες συνεργασίας. Η συνάντηση θα αποτελέσει την αρχή μιας διευρυμένης συνεργασίας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ώστε να επιταχυνθεί η πρόοδος κατά του καρκίνου.

-Επίκεντρο ο Ασθενής. Συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν για τη βελτίωση της διάγνωσης, της θεραπείας και των υπηρεσιών υποστήριξης του καρκίνου.

Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» ιδρύθηκε το 1935 και ήταν το πρώτο Ίδρυμα στην Ελλάδα αφιερωμένο αποκλειστικά στη θεραπεία του καρκίνου. Το Νοσοκομείο « Ο Άγιος Σάββας» έχει ιδρύσει από το 1970 το Κέντρο Ογκολογικών Ερευνών «Γεώργιος Παπανικολάου» όπου στη σύγχρονή του μορφή είναι αφιερωμένο στην ανοσολογία του καρκίνου και την έρευνα ανοσοθεραπείας με τμήματα βιοτράπεζας και μεταφραστικής έρευνας για τον καρκίνο.