Ως «άδικο»  χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το  μέτρο του clawback, στους εργαστηριακούς γιατρούς,  ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ Ιωάννης Τσίμαρης σε ερώτησή του στη Βουλή, ζητώντας από την κυβέρνηση άμεσες ενέργειες εξορθολογισμού της. «Είναι λογικό ένας γιατρός που προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του σε ασθενή, εντέλει, να οφείλει χρήματα στον ασθενή; Σαφέστατα δεν είναι. Ακριβώς αυτό όμως το παράδοξο διενεργείται μεταξύ των Διαγνωστικών Κέντρων και του ΕΟΠΠΥ. Με την υποβολή των μηνιαίων λογαριασμών από τα ΔΚ ακολουθεί από τον ΕΟΠΠΥ ‘κούρεμα’ του κοστολογίου για να υλοποιείται ο ισολογισμός του Φορέα», τονίζει ο βουλευτής στο κείμενο της ερώτησης και προσθέτει: «Η πρακτική του ΕΟΠΠΥ να μην ανακοινώνει από την αρχή κάθε χρόνου τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για την αποζημίωση των εργαστηριακών εξετάσεων αλλά να προβαίνει σε εκτιμήσεις πολλούς μήνες αργότερα και ανάλογα να προσαρμόζει και τα ποσά των επιστροφών, δεν είναι παρά επιτομή αδιαφάνειας και ‘τιμωρητικής’ συμπεριφοράς έναντι των εργαστηριακών γιατρών.  Η πρακτική αυτή οδήγησε πλήθος εργαστηριακών γιατρών σε αδυναμία καταβολής ποσών επιστροφών – clawback – και υπόλογους έναντι των απαιτήσεων του ΕΟΠΥΥ χωρίς να γνωρίζουν το πώς και το γιατί υπολογίστηκαν αυτές οι επιστροφές, που σημειωτέον είναι υπέρογκες». Ο βουλευτής επισημαίνει επίσης ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που εφαρμόζεται ο θεσμός των επιστροφών-claw back-o διαθέσιμος προϋπολογισμός των Ασφαλιστικών Ταμείων είναι γνωστός εκ των προτέρων, υπάρχει ευελιξία στις αναπροσαρμογές ανάλογα με τις αποζημιούμενες νέες εξετάσεις και τα ποσοστά επί των αιτουμένων αποζημιώσεων είναι μονοψήφια.