Στο πλαίσιο της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ουρολογικών Παθήσεων (24-30 Σεπτεμβρίου 2023), η οποία είναι αφιερωμένη στην ακράτεια ούρων, η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία επιδιώκει να ενημερώσει τους επαγγελματίες υγείας που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αντιμετωπίζουν άτομα με τη συγκεκριμένη διαταραχή, σχετικά με τις παραμέτρους της εν λόγω κατάστασης. Επιπλέον επιδιώκει να δώσει στους πάσχοντες και το οικείο τους περιβάλλον, τις απαραίτητες βασικές γνώσεις προκειμένου να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη στις δομές υγείας, η οποία θα τους επιτρέψει να αναζητήσουν βοήθεια και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Σχεδόν 1 στις 8 γυναίκες και 1 στους 20 άνδρες υποφέρουν από κάποιας μορφής ακράτεια, η έκταση και η σοβαρότητα της οποίας αυξάνεται με την ηλικία. Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους μαθαίνουν να ζουν με το πρόβλημα, το οποίο συχνά καλύπτουν με τη χρήση σερβιέτας ή πάνας ακράτειας και περιορίζοντας τις κοινωνικές και σωματικές τους δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι αυτοί συχνά να καταλήγουν να ζουν σε αποξένωση, με συνοδό κατάθλιψη και αυξημένο στρες.

Σήμερα υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα και χειρουργικές μέθοδοι, που δίνουν λύση στο πρόβλημα της ακράτειας ούρων. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένα ιατρεία σε Νοσοκομεία της χώρας στα οποία μπορούν οι ασθενείς να απευθυνθούν, να συζητήσουν και να εξεταστούν για το πρόβλημά τους από Ειδικούς Ουρολόγους. Δυστυχώς, η ακράτεια παραμένει σε μεγάλο βαθμό θέμα ταμπού ή υποβιβάζεται σε ήσσονος σημασίας πρόβλημα, με συνέπεια λιγότεροι από τους μισούς πάσχοντες να επισκέπτονται κάποιον γιατρό για το πρόβλημα τους, συχνά έχοντας αμφιβολίες για τη δυνατότητα επιτυχούς αντιμετώπισης αυτού. Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάχυσης ανακριβών επιστημονικών πληροφοριών και το κενό που υπάρχει στην έγκυρη, έγκαιρη και αξιόπιστη υποστήριξη των ασθενών που πάσχουν από ουρολογικές παθήσεις, έχει ιδρύσει στo πλαίσιo του κοινωνικού της ρόλου, Ειδικό Γραφείο Ασθενών & Ενημέρωσης Κοινού.

Περισσότερες πληροφορίες, στους παρακάτω ιστότοπους:

European Association of Urology (EAU): https://uroweb.org

EAU Patient Office https://patients.uroweb.org/gr/

https://uroweb.org/offices/eau-patient-office

Γραφείο Ασθενών Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας: https://www.huanet.gr/παθήσεις/