Στις κυριότερες δράσεις των τελευταίων 2 ετών λειτουργίας του ΟΔΙΠΥ αλλά και σε 2 ακόμα σημαντικές δράσεις που δρομολογούνται αναφέρθηκε στην παρέμβαση του, στο συνέδριο «Future of Healthcare in Greece» ο  Βασίλης Μπαλάνης, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.ΔΙ.Π.Υ.

Αναλυτικότερα αυτές αφορούν σε: 1) Δημιουργία σετ 40 και πλέον δεικτών ποιότητας, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν δείκτες ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας και οι οποίοι παρακολουθούνται σε 11 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Μέχρι τέλος του έτους αναμένεται να προστεθούν στο πρόγραμμα αυτό ακόμα 3 νοσοκομεία, ενώ πολύ σύντομα θα σταλεί σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και ο οδηγός συλλογής και παρακολούθησης των δεικτών. Το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη παρουσιάσει πολύ σημαντικά οφέλη, όπως: τη βελτίωση κατά 80% της καταγραφής των συμβάντων, τη βελτίωση κατά 25% της ταυτοποίησης των ασθενών και τη βελτίωση κατά 35% της εκτίμησης του κινδύνου των πτώσεων, 2) Σχεδιασμό και εκπόνηση 12 προτύπων ποιότητας, που σχετίζονται με τη μείωση των λοιμώξεων και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, 3) Σχεδιασμό και εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου για το ασφαλές νοσοκομείο σε συνεργασία με το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη και με το ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη και δημιουργία των πρώτων κωδικών έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιούνται σε ελληνικά νοσοκομεία, ενώ το πλάνο για την επόμενη περίοδο έχει να κάνει με την επέκταση του προγράμματος αυτού σε περισσότερα νοσοκομεία αλλά και με περισσότερους κωδικούς εκτάκτου ανάγκης, 4) Με στόχο της προτυποποίηση της φροντίδας συνεργασία με 15 νοσοκομεία για τη δημιουργία και εκπόνηση πρότυπων πολιτικών και διαδικασιών για τη φροντίδα των ασθενών, ενώ εκπονήθηκαν ήδη και εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ήδη 1500 ωφελούμενους επαγγελματίες υγείας από όλη τη χώρα.

Κυριότερη αρμοδιότητα του Οργανισμού είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας και με βάση αυτή έγινε χρήση του διεθνούς προτύπου ποιότητας 15224, το οποίο προσαρμόστηκε στην Ελληνική πραγματικότητα για να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση στα νοσοκομεία της χώρας. Έχει γίνει ήδη η καταγραφή σε 12 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, ενώ μέχρι τέλος του έτους τα νοσοκομεία θα ξεπεράσουν τα 25.

Πέρα από τις δράσεις αυτές, όπως ανέφερε ο Οργανισμός διαχειρίζεται σημαντικά κονδύλια από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και από τις δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο χρηματοδότησε τη δημιουργία του Εθνικού Πλαισίου για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων & μικροβιακής αντοχής, το πρόγραμμα GRIP, το οποίο δρομολογείται με τη συνεργασία του ιδρύματος ΚΛΕΙΩ. Η Δημιουργία Εθνικού Χάρτη Υγείας είναι ένα από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, κομβικό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ ένα άλλο κομβικό έργο το οποίο δρομολογείται είναι το Πρόγραμμα για τη Νοσηλεία Ασθενών στο σπίτι. Τέλος, μέσω της συνεργασίας με τον Π.Ο.Υ δρομολογούνται ακόμα 2 σημαντικά προγράμματα: 1) η Εθνική Στρατηγική για την Ποιότητα Υγείας στην Ελλάδα και 2) Δημιουργία Προτύπων Ποιότητας στο σύνολο των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας.