«Νοιώθω ασφαλής κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου;» Με αυτό το ερώτημα ξεκίνησε την ομιλία της στο συνέδριο «The Future of Healthcare in Greece», η κ. Πανωραία Ράμμου MPH, PhD(c), FESC, Διευθύντρια Διασφάλισης της Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, Κλινικού Ελέγχου & Διακυβέρνησης του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) απαντώντας ότι το 80% των 100 ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι είναι πιθανό οι ασθενείς να υποστούν βλάβη από την νοσοκομειακή φροντίδα.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στο να μην υποστούν βλάβη που να οφείλεται στη φτωχή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, σε λανθασμένες πράξεις ή σφάλματα αλλά να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και θεραπείες που να διατηρούν υψηλές προδιαγραφές στον τομέα της ασφάλειας, υπογράμμισε η κ. Ράμμου.

Όπως υπογράμμισε, η επένδυση στη μείωση της βλάβης των ασθενών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές μειώσεις και, το πιο σημαντικό, σε καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς.

Τα οφέλη εφαρμογής  του Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας για τον ασθενή είναι η εμπιστοσύνη & ικανοποίηση για την προσφερόμενη υπηρεσία υγείας, η έγκαιρη αναγνώριση & αποτροπή ή ελαχιστοποίηση, επιπλοκών, λαθών και η μείωση οικονομικής επιβάρυνσης. Για τους επαγγελματίες υγείας είναι η αποτελεσματικότητα & αποδοτικότητα στην εργασία καθώς και η ικανοποίηση μέσω των αποτελεσμάτων στην εργασία τους. Για το ίδιο το Νοσοκομείο είναι η μείωση κόστους & εξοικονόμηση πόρων, ο εξ ορθολογισμός δομών & υπηρεσιών, η αναγνωσιμότητα και το κύρος. Για τους ασφαλιστικούς φορείς είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων, η μείωση δαπανών και η αίσθηση ικανοποίησης ασφαλισμένου. Τέλος, για το κράτος & το κοινωνικό σύνολο είναι η μείωση δαπανών & απουσίας από τον εργασιακό χώρο, η αύξηση αποτελεσματικότητας & αποδοτικότητας του συστήματος υγείας, η αύξηση της εμπιστοσύνης πολιτών & χρηστών των υγειονομικών υπηρεσιών αλλά και η βελτίωση της εικόνας του κράτους τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Η κ. Ράμμου αναφέρθηκε «To Σπίτι της Ποιότητας» του οποίου η εφαρμογή περιλαμβάνει αυτοαξιολόγηση των Νοσοκομείων & αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης με επιτόπιες επισκέψεις κλιμακίων του ΟΔΙΠΥ  (η Μεθοδολογία Αυτοαξιολόγησης & Αξιολόγησης περιλαμβάνει 134 δείκτες) και Μέτρηση της Ποιότητας των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών μέσω Δεικτών Ποιότητας.

Κλείνοντας, τόνισε ότι στόχος κάθε Συστήματος Υγείας πρέπει να είναι η βελτίωση της ευημερίας και της κατάστασης υγείας του πληθυσμού και η διασφάλιση  αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας φροντίδας σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς περίθαλψης, με συστηματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τους Άξονες της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου απαιτείται υιοθέτηση & εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας με δέσμευση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ενίσχυση του αισθήματος κουλτούρας ασφάλειας και συνεχής βελτίωση μέσω μηχανισμών ελέγχου & μέτρησης.