Με ισχυρή παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, το συνέδριο θα ανοίξει την αυλαία του στις 17 Οκτωβρίου με τις ομιλίες των κ.κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ειρήνης Αγαπηδάκη, Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, Υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους, Υφυπουργού Υγείας, Νίκης Τσούμα, Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου ΗΔΙΚΑ Α.Ε., Θεανoύς Καρποδίνη, Διοικήτριας ΕΟΠΥΥ, και με την εκπροσώπηση του Π.Ο.Υ. από τον Dr. João Breda, Γραφείο Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας Ασθενών Π.Ο.Υ. στην Αθήνα & Ειδικός Σύμβουλος για τον Περιφερειακό Διευθυντή, Τμήμα Πολιτικών και Συστημάτων Υγείας Χώρας, Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του Π.Ο.Υ. Το φετινό Health ΙΤ Conference, το οποίο διοργανώνεται για 6η συνεχή χρονιά από τη BOUSSIAS Events υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και με τη συνεργασία των HL7, ΗΔΙΚΑ, ΕΣΠΥ και ΙΤΕ, εστιάζει στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της χώρας μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του Συστήματος Υγείας.

H Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία, με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων για την Υγεία (EHDS) που θα δημιουργήσει ένα οικοσύστημα υγείας με σαφείς κανόνες, κοινά πρότυπα, πρακτικές και υποδομές. Το συνέδριο θα αναλύσει τη δυνατότητα χρήσης των πρωτογενών και δευτερογενών ιατρικών δεδομένων, τους τρόπους ψηφιοποίησής τους και τη χρηματοδότηση των έργων ψηφιοποίησης των δεδομένων υγείας. Για τη φαρμακευτική αγορά μια τέτοια εξέλιξη είναι εξαιρετικά κρίσιμη καθώς αλλάζει τη διάθεση των ιατρικών δεδομένων στην Ελλάδα. Η χρήση των ιατρικών δεδομένων αλλάζει τη στρατηγική της φαρμακοβιομηχανίας, καθώς δημιουργεί τη δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων υγείας για έρευνα, καινοτομία και χάραξη πολιτικής.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα:

  • Παρουσίαση της Πρωτογενούς Χρήσης Δεδομένων
  • Παρουσίαση της Δευτερογενούς Χρήσης Δεδομένων
  • EU4Health Program
  • Αξιοποίηση δεδομένων ψηφιακής υγείας για δευτερογενή χρήση
  • Κόμβος OHDSI-GR node
  • Αξιοποίηση δεδομένων Πραγματικού Κόσμου και στην Ελλάδα
  • Βιοτράπεζα δεδομένων για δευτερογενή χρήση