Εξετάσεις για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας σε προνομιακή τιμή, προσφέρει ο Όμιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea, με αφορμή τις οδηγίες από την Πολιτεία.

Στις νέες ταυτότητες δίνεται η δυνατότητα αναγραφής ομάδας αίματος και ρέζους, με προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού. Εφόσον επιθυμείτε να αναγραφεί επί του δελτίου η ομάδα και το Rhesus του αίματός σας, θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση υγειονομικού εργαστηρίου ή νοσηλευτικού ιδρύματος, στην οποία να αναγράφεται αυτή.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Affidea παρέχει τις εξετάσεις ομάδας αίματος και ρέζους για τις νέες ταυτότητες σε προνομιακή τιμή, χωρίς να απαιτείται ραντεβού και προετοιμασία.

Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea παρέχουν ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Λειτουργούν σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και είναι στελεχωμένa με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, διασφαλίζοντας εγκυρότητα στα αποτελέσματα και άρτια εξυπηρέτηση.