Η ΕΣΑμεΑ χαιρετίζει τη ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή ως τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας κλπ.» με τίτλο: «Συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21, προσθήκη παρ. 55 στο Κεφάλαιο Α και προσθήκη παρ. 11 στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήματος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, στην ουσία θεσπίζεται «νέος υπερμειωμένος συντελεστής 4% για την εκτέλεση εργασιών που προορίζονται αποκλειστικά για την υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών στοιχείων και λοιπών σταθερών και μη εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία, σε δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον. Ο ΦΠΑ για τις υπηρεσίες αυτές διαμορφώνεται στο 3% στα νησιά, όπου εφαρμόζεται μειωμένος κατά 30% συντελεστής».

Η μείωση αυτή του ΦΠΑ αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΕΣΑμεΑ και της ΕΟΚΑ (Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων) καθώς χαμηλώνει το κόστος για τη δημιουργία προσβασιμότητας. Η ΕΣΑμεΑ θα παρακολουθήσει στενά την υλοποίηση αυτού του μέτρου.