Συμβάλλοντας στο όραμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ για «έναν κόσμο χωρίς Μηνιγγίτιδα» έως το 2030 και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μηνιγγίτιδας, στις 5 Οκτωβρίου, η GSK επανεκκινεί την εκστρατεία ενημέρωσης για τη ΜΗΝιγγίτιδα Β με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού της χώρας και ιδιαίτερα των γονέων, για τα μέσα πρόληψης και προστασίας από τη συγκεκριμένη νόσο.

Μέσω των κεντρικών μηνυμάτων της εκστρατείας:

-Να ΜΗΝ πέσει…

-Να ΜΗΝ χτυπήσει…

-Να ΜΗΝ τρυπηθεί…

-Να ΜΗΝ πάθει τίποτα…

-Να ΜΗΝ το αναβάλλουμε…

η GSK προτρέπει τους γονείς να συμβουλευτούν τον παιδίατρό τους για το πώς μπορούν να προστατέψουν τα παιδιά τους έναντι της Μηνιγγίτιδας και συγκεκριμένα έναντι του οροτύπου Β, καθώς και να ενημερωθούν για τον εμβολιασμό που αποτελεί το κύριο μέσο πρόληψης της νόσου έναντι των πιο κοινών οροτύπων.

Τον Σεπτέμβριο, η GSK επανεκκίνησε την εκστρατεία για τη ΜΗΝιγγίτιδα Β, η οποία υλοποιείται τον τελευταίο χρόνο, αξιοποιώντας τόσο τα ψηφιακά όσο και τα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλοντας το κεντρικό spot της εκστρατείας, σε συνδυασμό με στοχευμένες ενέργειες εντυποδιανομής σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Κρήτη, με στόχο την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για τη συγκεκριμένη νόσο.

Ο Ιατρικός Διευθυντής της GSK, Δρ. Ανδρέας Ρουσσίδης σχολίασε σχετικά: «Σύμφωνα με έρευνα που έχει διεξαχθεί παγκοσμίως, 2 στους 3 γονείς αγνοούν ότι χρειάζεται να χορηγηθούν στα παιδιά τους διαφορετικά εμβόλια για την ολιστική προστασία έναντι της Μηνιγγίτιδας (Μηνιγγίτιδα Β & λοιποί ορότυποι της Μηνιγγίτιδας A,C,W,Y). Η ίδια έρευνα, ανέδειξε πως με ποσοστό που ξεπερνάει το 81%, η κύρια πηγή ενημέρωσης των γονέων σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών τους, είναι οι επαγγελματίες υγείας. Στη GSK πιστεύουμε πως η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο στην καταπολέμηση των ασθενειών και με γνώμονα αυτήν μας την πεποίθηση, ενισχύουμε διαρκώς την εκστρατεία μας για την ΜΗΝιγγίτιδα Β, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση, στο σύνολο του γενικού πληθυσμού της χώρας».