Η Sanofi ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Janssen, μέλος του ομίλου εταιριών της Johnson & Johnson, για την ανάπτυξη και εμπορία ενός υποψηφίου εμβολίου για το εξωεντερικό παθογόνο E.coli.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, και τα δύο μέρη θα συγχρηματοδοτήσουν το τρέχον και το μελλοντικό κόστος έρευνας και ανάπτυξης του εμβολίου. Η Sanofi θα καταβάλει προκαταβολικά 175 εκατομμύρια δολάρια στην Janssen.