Στην τοποθέτησή του στο πάνελ με τίτλο «Increase in Health Funding: Commitments with a growth profile», στο πλαίσιο του 22ου  Healthworld Conference, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Roche Hellas, Ezat Azem, υπογράμμισε αρχικά την αξία και τη σημασία της φαρμακευτικής καινοτομίας για τους ασθενείς, την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα, σημειώνοντας ότι σήμερα, ασθένειες όπως ο καρκίνος μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία ή ακόμη και να θεραπευθούν, χάρη στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών. Παρόλα αυτά, όπως επισήμανε, η φαρμακευτική βιομηχανία αναγκάζεται επί του παρόντος να καλύπτει περισσότερο από το μισό της φαρμακευτικής δαπάνης, με τη μορφή clawback και υποχρεωτικών εκπτώσεων. Αυτά τα μέτρα των υποχρεωτικών επιστροφών εισήχθησαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των δημόσιων δαπανών της Ελλάδας. Τώρα που η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά, έχουμε εξέλθει από την αυστηρή δημοσιονομική εποπτεία και η αξιολόγηση της Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί, τέτοια μέτρα δεν έχουν πλέον νόημα και η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ασθενών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το νοσοκομειακό κανάλι, το οποίο είναι ιδιαιτέρως καινοτόμο, αλλά παραμένει και το πλέον υποχρημοτοδοτούμενο απ’ όλα τα κανάλια. Αναφέρθηκε σε μελέτη του Κώστα Αθανασάκη, σύμφωνα με την οποία “Σε ένα δείγμα 15 χωρών της Ευρώπης, η δημόσια δαπάνη για τα νοσοκομειακά φάρμακα ανέρχεται περίπου στο 30,6% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης, με το Βέλγιο να ανέρχεται στο 49,3% και το Ηνωμένο Βασίλειο στο 55,9%, ενώ στην Ελλάδα, αυτό το ποσοστό εκτιμάται στο 23,5%, σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο του δείγματος.”