Σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της θεραπείας του πολλαπλού μυελώματος παρουσιάστηκαν στο 20ο  Παγκόσμιο Συνέδριο για το Πολλαπλούν Μυέλωμα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με συνδιοργανωτή τη Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ με τη συμμετοχή 2.500 συνέδρων από όλο τον κόσμο. Τα ευρήματα των μελετών που αφορούν την εφαρμογή ιδιαίτερα ευαίσθητων μεθόδων ανίχνευσης της ελάχιστα υπολειματικής νόσου και των κυκλοφορούντων μυελωματικών κυττάρων είναι αξιοσημείωτα. Δεδομένα από τη Θεραπευτική Κλινική δείχνουν ότι η προοπτική αξιολόγηση της ελάχιστα υπολειματικής νόσου σε βάθος χρόνου μπορεί να διακρίνει μια ομάδα ασθενών που δυνητικά μπορούν να διακόψουν τη θεραπεία συντήρησης με λεναλιδομίδη μετά την αυτόλογη μεταμόσχευση. Επιπλέον, αυξημένα επίπεδα κυκλοφορούντων μυελωματικών κυττάρων κατά τη διάγνωση συσχετίζονται με πτωχή πρόγνωση των ασθενών. Η αξιολόγηση των κυκλοφορούντων μυελωματικών κυττάρων γίνεται σε συνεργασία με τη Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής του Τμήματος Βιολογίας (Καθηγήτρια Ουρανία Τσιτσιλώνη) και αποτελεί πρωτοποριακή εξέταση καθώς φαίνεται ότι τα προσεχή χρόνια μπορεί να αντικαταστήσει τη βιοψία μυελού των οστών στην παρακολούθηση του πολλαπλού μυελώματος.

Οι εξελίξεις στον τομέα της θεραπείας του πολλαπλού μυελώματος που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο ήταν σημαντικές. Αφορούσαν κυρίως τα αποτελέσματα της χρήσης νέων ανοσοθεραπειών στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου, τόσο στην πρώτη γραμμή θεραπείας με την επίτευξη μακροχρόνιας ύφεσης, όσο και στην υποτροπή, σε ασθενείς που είχαν λάβει πολλαπλές γραμμές θεραπείας και είχαν αντοχή στις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. Οι περισσότερες ανακοινώσεις αφορούσαν τα νεότερα αμφι-ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα (BiTEs), τα οποία αφενός μεν συνδέονται πάνω σε αντιγονικούς στόχους που υπάρχουν στα κακοήθη πλασματοκύτταρα και από την άλλη συνδέονται πάνω στα Τ-λεμφοκύτταρα, επάγοντας την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων από το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι σημαντικό ότι οι παραπάνω νέες ανοσοθεραπείες είναι διαθέσιμες για την θεραπεία της νόσου και σε εξειδικευμένα ελληνικά κέντρα, όπως στη Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, στο πλαίσιο μιας σειράς κλινικών μελετών, οι οποίες καλύπτουν τη θεραπεία του μυελώματος από την αρχική διάγνωση μέχρι και την αντιμετώπιση της πολυανθεκτικής νόσου.