Οδοντοτεχνίτης  διενεργούσε παράνομα οδοντιατρικές πράξεις  στην Ηλιούπολη και μάλιστα σε χώρο που δεν διέθετε άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου.

Όπως διαπιστώθηκε από  επιτόπιο έλεγχο της  Επιτροπής Ελέγχου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, μετά από σχετική καταγγελία,  ο χώρος ήταν διαμορφωμένος σε οδοντιατρείο και ο  οδοντοτεχνίτης ανέμενε ασθενή για την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών. Ο ασθενής ήταν παρών στη διάρκεια του ελέγχου.

Αμέσως ζητήθηκε η συνδρομή Αστυνομικής Δύναμης  η οποία προσήγαγε τον οδοντοτεχνίτη στο Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης και ήδη παραπέμπεται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ο Πρόεδρος του ΟΣΑ κ. Αθανάσιος Υφαντής τόνισε ότι «αποτελεί βασική προτεραιότητα η προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Οδοντιατρικού Επαγγέλματος με την  η πάταξη  της παράνομης άσκησης».

Παράλληλα επεσήμανε ότι «οδοντιατρικές πράξεις μπορούν να διενεργούν μόνο Οδοντίατροι, που είναι εγγεγραμμένοι στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και σε χώρους που διαθέτουν Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας Οδοντιατρείου ή Πολϋοδοντιατρείου . Ο αγώνας μας  είναι και θα είναι διαρκής».