Προς υπογραφή σύμβασης με την ένωση εταιρειών «ΟΤΕ -Byte» εισέρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, το έργο της ΗΔΙΚΑ «πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης έργων προληπτικών εξετάσεων και υπηρεσίες call center στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας Σπύρος Δοξιάδης. Η κατακύρωση του έργου στην παραπάνω ένωση εταιρειών έχει γίνει έναντι 2,7 εκατ. ευρώ.

Το Πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης» συνιστά μείζονα μεταρρύθμιση και αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, προστασίας και προαγωγής της υγείας, που έχει ποτέ εφαρμοστεί στη χώρα. Κεντρικός στόχος είναι η αλλαγή των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων των πολιτών για θέματα που σχετίζονται με την υγεία τους. Για την ανάγκη υλοποίησης των έργων προληπτικού ελέγχου απαιτούνται, αναφορικά με την επικοινωνία με τους πολίτες που ανήκουν στους πληθυσμούς στόχους, την εξυπηρέτηση πολιτών, δομών και επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν στα προγράμματα, την έκδοση παραπεμπτικών, την συλλογή και καταχώρηση αποτελεσμάτων των εξετάσεων, την στατιστική και ποιοτική ανάλυση της πορείας των έργων, οι αντίστοιχες υποστηρικτικές υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα.

Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του έργου είναι οι εξής:

– Υλοποίηση συστήματος προληπτικής ιατρικής για την προετοιμασία, την παραμετροποίηση και την ενημέρωση του πληθυσμού – στόχου καμπάνιας προσυμπτωματικού ελέγχου

– Ανάπτυξη ενημερωτικών Web-Sites έργων Προληπτικής Ιατρικής

– Εργαλείο Business Intelligence για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των έργων Προληπτικής Ιατρικής

– Call center – Helpdesk για την υποστήριξη – εξυπηρέτηση δομών και επαγγελματιών υγείας