Στο σημαντικό αποτύπωμα της Bristol Myers Squibb (BMS)στην Υγεία και την Οικονομία τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα αναφέρθηκαν οι εκπρόσωποι της BMS Ελλάδας σε πρόσφατη δημοσιογραφική εκδήλωση. Όπως αναφέρθηκε, η BMS εφαρμόζει παγκοσμίως ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στην Έρευνα και Ανάπτυξη σε ολοένα περισσότερες θεραπευτικές περιοχές όπως οι συμπαγείς όγκοι, αιματολογικές κακοήθειες, θαλασσαιμία, πολλαπλή σκλήρυνση, καρδιολογία, ψωρίαση και φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου.

Αυτό αντανακλάται και στα πιο πρόσφατα στοιχεία του 2021, περίοδο κατά την οποία η BMS επένδυσε το 24,5% των εσόδων της στην κλινική έρευνα, δηλαδή συνολικά πάνω από 11 δις δολάρια παγκοσμίως. Αναφορικά με τη χώρα μας, οι εκπρόσωποι της BMS Ελλάδας τόνισαν ότι η εταιρεία «Βάζει πλάτη στο υποχρηματοδοτούμενο ΕΣΥ όμως η υπέρβαση της δημόσιας δαπάνης γίνεται πλέον μη βιώσιμη και πνίγει την υγιή επιχειρηματικότητα – Οι υποχρεωτικές επιστροφές που κατέβαλε η BMS Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 168% στην περίοδο 2017-2022, ενώ η ανάπτυξη της εταιρείας αντιστοιχούσε σε 27%».  Παρά το αντίξοο περιβάλλον φαρμακευτικής πολιτικής, η εταιρεία επιμένει στρατηγικά στην προώθηση της κλινικής έρευνας με 47 μελέτες υπό εξέλιξη στην ογκολογία, την αιματολογία, την ανοσολογία και τα καρδιαγγειακά, στις οποίες συμμετέχουν πάνω από 1.020 ασθενείς.

Όπως τονίστηκε, τα οφέλη του αποτυπώματος της εταιρείας στην Ελλάδα, δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη δημόσια υγεία, αλλά επεκτείνονται και στην εθνική οικονομία και ανάπτυξη με το ύψος της επένδυσης στην κλινική έρευνα να ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία.