Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αποστέλλονται ερωτηματολόγια σε πολίτες σχετικά με έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας. Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια αποστέλλονται μέσω SMS ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνεργασία με τους γιατρούς στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.