Τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και την Ψηφιοποίηση (HaDEA), επισκέφθηκε στις Βρυξέλλες ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Ο συγκεκριμένος οργανισμός αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο της εκτενούς συνεργασίας του Υφυπουργού με τη Διευθύντρια, Marina Zanchi και τους Προϊσταμένους όλων των Τμημάτων διερευνήθηκαν τρόποι χρησιμοποίησης των εργαλείων του Οργανισμού.

Οι δυνατότητες που συζητήθηκαν αφορούν στην απευθείας χρηματοδότηση, την προμήθεια υπηρεσιών, εκπαιδευτικές δράσεις και τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών για την ενίσχυση των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου στον τομέα της Ψυχικής Υγείας.

Ο Υφυπουργός Υγείας προσκάλεσε την ηγεσία του Οργανισμού σε επίσκεψη εργασίας στο υπουργείο, το ταχύτερο δυνατόν, με στόχο τη θεμελίωση μιας λειτουργικής και παραγωγικής επικοινωνίας και συνεργασίας.