Στη συνεδρίαση για την Κλιματική Αλλαγή στις Βρυξέλλες μίλησε ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητα του προέδρου του Τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO) της ΕΟΚΕ, σχετικά με την «Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και της κλιματικής δράσης σε ευάλωτες ομάδες, κοινότητες και οικοσυστήματα». Παράλληλα ο κ. Βαρδακαστάνης είναι εισηγητής του σχεδίου γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ «Η κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις της στις ευάλωτες ομάδες».

Στην ομιλία του, ο κ. Βαρδακαστάνης μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής: «Ενώ η κλιματική κρίση αναμένεται να έχει βαθιά αρνητικές επιπτώσεις σε όλες τις χώρες και τις κοινωνικές τάξεις, οι ευάλωτες ομάδες θα επηρεαστούν δυσανάλογα. Οι γυναίκες, τα παιδιά, οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι μειονότητες, οι μετανάστες και τα άτομα με αναπηρία θα επηρεαστούν βαθιά από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και θα πληρώσουν υψηλότερο από το μέσο τίμημα, λόγω των αποτυχιών πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι ευάλωτες ομάδες είναι λιγότερο προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που πρόκειται να δημιουργήσει η κλιματική κρίση στο βιοτικό τους επίπεδο τα επόμενα χρόνια και έχουν επίσης λιγότερους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξη μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους τίθεται σε σημαντικό κίνδυνο».