Η IQVIA, παγκόσμιος πάροχος δεδομένων, καινοτόμων τεχνολογιών, εμπορικών υπηρεσιών και κλινικής έρευνας στον φαρμακευτικό τομέα, ανακοινώνει ότι η RAFARM, μία από τις μεγαλύτερες Ελληνικές φαρμακευτικές βιομηχανίες με εξωστρέφεια και προσανατολισμό στην καινοτομία, επέλεξε το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της IQVIA, SmartSolve. Η QMS λύση της IQVIA θα επιτρέψει στη RAFARM να αυτοματοποιήσει και να επιταχύνει τις διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας, αυξάνοντας έτσι περαιτέρω το ήδη υψηλής ποιότητας προφίλ της και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πλατφόρμα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας IQVIA, SmartSolve, έχει αναπτυχθεί και σχεδιαστεί για να υποστηρίζει διαδικασίες που σχετίζονται με το GxP εντός των φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικών συσκευών, βιοτεχνολογίας, αίματος και πλάσματος και γειτονικών τμημάτων του κλάδου των βιοεπιστημών. Η SmartSolve είναι μια ολοκληρωμένη λύση κλειστού βρόχου για το Σύστημα

Ποιότητας με πολλαπλές ενότητες, (Διαχείριση αποκλίσεων, CAPA, παραπόνων, γραπτών διαδικασιών, αλλαγών, επιθεωρήσεων, εκπαίδευσης και αξιολόγησης προμηθευτών). H SmartSolve είναι η προτιμώμενη λύση μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών Life Sciences.

«Στη RAFARM κάθε χρόνο επενδύ ουμε σημαντικού ς πόρους στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, με στόχο να απελευθερώνονται προϊόντα υψηλής ποιότητας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η πλατφόρμα SmartSolve

της IQVIA θα βελτιστοποιήσει, αυτοματοποιήσει και αυξήσει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη ώστε να ακολουθεί τις σύ γχρονες βιομηχανικές πρακτικές (cGMPs )», σημειώνει ο κ. Άρης Μητσόπουλος, Αντιπρόεδρος της RAFARM. «Είμαστε πολύ περήφανοι που η RAFARM, μια κορυφαία Ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με ισχυρό επενδυτικό σχέδιο και εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη, επέλεξε την τεχνολογία IQVIA SmartSolve ως την ιδανική πλατφόρμα για τη Διαχείριση Ποιότητας. Η IQVIA επιταχύνει την καινοτομία στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, παρέχοντας λύσεις λογισμικού για PV (Pharmacovigilance), Regulatory Information Management (RIM) και CRM, βοηθώντας τους πελάτες μας να επεκταθούν γρηγορότερα και να αποκτήσουν μοναδική θέση στην παγκόσμια σκηνή», λέει ο Νίκος Κωστάρας, Γενικός Διευθυντής της IQVIA Ελλάδας.