Εξετάζοντας τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε κυτταρικό επίπεδο περισσότερο λεπτομερώς από ποτέ, επιστήμονες εντόπισαν μια τεράστια σειρά τύπων κυττάρων -περισσότεροι από 3.300- που κατοικούν το πιο περίπλοκο όργανό μας, δημιουργώντας έναν άτλαντα που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της κυτταρικής βάσης των νευρολογικών ασθενειών και να ανοίξει το δρόμο για νέες θεραπείες.

Η φιλόδοξη έρευνα που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη εξέτασε επίσης ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του εγκεφάλου των ανθρώπων και άλλων πρωτευόντων θηλαστικών φωτίζοντας μερικούς από τους παράγοντες που μας ξεχωρίζουν από τους εξελικτικούς μας συγγενείς και μας κάνουν ένα ξεχωριστό είδος. Η εργασία, η οποία παρουσιάστηκε σε 21 μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο Science και σε δύο άλλα περιοδικά, υποστηρίχθηκε από την κοινοπραξία National Institutes of Health BRAIN Initiative Cell Census Network της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πολύπλοκος ως προς τη χρησιμότητά του – αίσθηση, κίνηση, ανάγνωση, γραφή, ομιλία, σκέψη και άλλα – και την κυτταρική του ποικιλομορφία. Οι νευρώνες – ή τα νευρικά κύτταρα – είναι οι θεμελιώδεις μονάδες του εγκεφάλου, οι οποίοιες δέχονται, επεξεργάζονται και μεταβιβάζουν ερεθίσματα. Ο εγκέφαλος περιλαμβάνει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια νευρώνες και ακόμη περισσότερα μη νευρικά κύτταρα. Όλα αυτά είναι οργανωμένα σε εκατοντάδες διακριτές δομές του εγκεφάλου που διέπουν ένα φάσμα λειτουργιών.